Mine sisu juurde

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimestik

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt IUCNi Punane Nimestik)

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimestik ehk IUCNi punane nimestik on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN, ingl k International Union for the Conservation of Nature) poolt 1963. aastal loodud andmebaas kogu maailma bioloogiliste liikide looduskaitselise seisundi kohta. See on kõige täielikum niisugune andmekogu.

Riigid ja organisatsioonid peavad ka konkreetsete riikide ja regioonide ohustatud liikide nimestikke ehk punaseid nimestikke või punaseid raamatuid.

IUCNi punane nimestik hindab liikide väljasuremisohtu kindlate kriteeriumide järgi, mis on kõigile liikidele ja piirkondadele ühtsed. Eesmärk on teavitada liikide ohustatusest avalikkust ja poliitikuid ning aidata tõkestada liikide väljasuremist.

Ohustatushinnanguid koostavate organisatsioonide seas on suuremad ülemaailmne linnukaitse organisatsioon BirdLife International, Londoni Zooloogia Seltsi zooloogia instituut, ÜRO looduskaitse seirekeskus World Conservation Monitoring Centre ja paljud spetsialistide töörühmad IUCNi liigikaitse komisjonis IUCN Species Survival Commission (SSC). Nimetatud organisatsioonid ja töörühmad kokku annavad hinnanguid ligi pooltele liikidele nimestikus.

IUCNi punase nimestiku eesmärk on, et iga liigi ohustatuse hinnangut uuendataks iga viie aasta tagant või vähemalt kümne aasta tagant. Seda teevad SSC juhitavad töörühmad, kasutades eelretsenseerimist.

1997. aastal anti välja taimeliikide punane nimestik, mis põhines nüüdseks enam mitte kasutusel olevatel kriteeriumitel. Seetõttu soovitatakse taimeliikide hinnangute otsimisel otsida lisaks internetis ajakohastatavast andmebaasist andmeid ka 1997. aastal trükis välja antud liikide nimestikust.

Väljasurnud liikide hulk on alates 2002. aasta nimestiku väljaandmisest pidevalt kasvanud.

4. mail 2006 anti välja koondnimestik, mis lisaks 40 168 liigile hõlmab 2160 alamliiki, teisendit, kalavaru ja alampopulatsiooni. Kõigist liikidest oli ohustatuks hinnatud 16 118 liigi olukorda. Neist 7725 moodustasid loomaliigid, 8390 taimeliigid ja kolm seene- ja samblikuliigid.

12. septembri 2007. aasta väljaandes muudeti kahe gorilla alamliigi Gorilla gorilla gorilla ja Gorilla gorilla diehli hinnang eriti ohustatult äärmiselt ohustatu peale. Gorillade ohustatus kasvas muu hulgas Ebola viiruse ja salaküttimise tõttu. Peale selle oli äärmiselt ohustatud liikide kategoorias sumatra orangutan ja eriti ohustatud liikide kategoorias kalimantani orangutan.

6. oktoobril 2008 avaldati Barcelonas IUCNi maailma looduskaitse kongressil uus väljaanne, mis tunnistas, et maailma liigid on väljasuremiskriisis, mis väljendub selles, et näiteks iga neljandat imetajaliiki Maal ähvardab igaveseks kadumine. 1141 imetajaliiki 5487 liigist ohustab väljasuremine ja 836 kohta on andmeid liiga vähe, et anda ammendavat hinnangut.

Kategooriad

[muuda | muuda lähteteksti]
Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punase nimestiku tähistus

Liigid klassifitseeritakse üheksasse kategooriasse, võttes arvesse arvukuse vähenemise kiirust, populatsiooni suurust, areaali ning selle fragmenteeritust (killustumine).

  • Hävinud (Extinct, EX) – pole alles ühtegi elusat isendit.
  • Looduses hävinud (Extinct in the Wild, EW) – elavad isendid säilinud vaid vangistuses või naturaliseeritud populatsioonides väljaspool looduslikku leviala.
  • Kriitilises seisundis (varem "äärmiselt ohustatud"; Critically Endangered, CR) – looduses väljasuremise oht on väga suur.
  • Väljasuremisohus (varem "eriti ohustatud"; Endangered, EN) – suur oht looduses välja surra.
  • Ohualtid (Vulnerable, VU) – suur oht muutuda looduses eriti ohustatuks.
  • Ohulähedased (Near Threatened, NT) – lähitulevikus on võimalik eriti ohustatuks muutumine.
  • Soodsas seisundis (Least Concern, LC) – oht on kõige väiksem. Selle hulka arvatakse laialt levinud tavalised liigid.
  • Puuduliku andmestikuga (Data Deficient, DD) – liiga vähe andmeid, et hinnangut anda.
  • Hindamata (Not Evaluated, NE) – kriteeriumide järgi pole veel hinnangut antud.

Lindude puhul kasutab hinnangut andev organisatsioon BirdLife International ka kategooriat "Tõenäoliselt väljasurnud" (Possibly extinct, PE), mida on soovitatud ka äärmiselt ohustatud liikide kategooria ametlikuks nimetuseks.

Välislingid

[muuda | muuda lähteteksti]