Häälikusüsteem

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Häälikusüsteem hõlmab kõiki häälikuid, mida mingis keeles teabeedastuse eesmärgil kasutatakse. Keeleteaduslikus kirjanduses kasutatakse mõistet "häälikusüsteem" kitsamas ja laiemas tähenduses. Kitsamas tähenduses kuuluvad mingi keele häälikusüsteemi foneemide foneetilised realisatsioonid ehk häälikud (foonid), mida kirjeldatakse süstemaatiliselt vastavalt artikulatoorsetele, akustilistele või auditiivsetele kriteeriumitele. Kitsamas tähenduses eristatakse iga keele foneetilist häälikusüsteemi selle keele abstraktsest fonoloogilisest süsteemist. Laiemas tähenduses kuuluvad keele häälikusüsteemi nii tähenduse eristamiseks kasutatavad foneemid kui nende variante esindavad kuuldeliselt eristatavad suulise kõne vähimad üksused, kaasa arvatud suprasegmentaalid.