Geopeitus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Geopeitus (inglise keeles geocaching) on vabaaja-harrastus, mille eesmärgiks on leida üles teiste mängijate peidetud nn aarded. Aarete asukohad (tavaliselt geograafilised koordinaadid) avaldatakse internetis spetsiaalsete geopeituse portaalide kaudu.

Geopeituse sisu ja reeglid[muuda | muuda lähteteksti]

Geopeituse aarded on üldjuhul sellised, mida võib leida suvalisel hetkel. Üldjuhul on aardel lõpp-punktis füüsiline konteiner, mis sisaldab logiraamatut. Aare on (üldjuhul) leitud siis, kui mängija on kirjutanud oma nime logiraamatusse. Mõne aarde puhul kehtivad lisaks aarde peitja poolt kehtestatud lisatingimused, nt peab aarde leidmiseks midagi pildistama, saatma peitjale mingi leitud info vms.

Iga mängija otsib aardeid siis kui ise tahab. Keskmine aare on pärast peitmist kättesaadav mitmeid aastaid. Kui aarde füüsiline konteiner läheb kaduma, puruneb või vajab muul põhjusel hooldust, peaks aarde peitja viima aarde uuesti seisukorda, milles ta on teistele mängijatele uuesti kättesaadav (näiteks purunenud karbi asendama tervega). Kui peitja seda enam teha ei saa või ei soovi, võib ta taotleda aarde sulgemist ehk arhiveerimist geopeituse veebilehel, kus ta aardekirjelduse avaldanud on.

Pärast aarde leidmist registreerib mängija oma aardeleiu vastaval geopeituse veebilehel. Mängijate vahel käib väikestviisi võistlus, kes leiab rohkem aardeid. Samas aardeleide keegi süstemaatiliselt ei kontrolli; pingerida põhineb aususel ja ei ole keskse tähtsusega.

Geopeituse aarded[muuda | muuda lähteteksti]

Aarete tüübid:

  • Tavaline aare. Aarde avaldamisel avaldatakse aarde täpsed koordinaadid. Nendel koordinaatidel asub füüsiline konteiner, mis sisaldab logiraamatut. Mängija on aarde leidnud, kui kirjutab oma nime logiraamatusse.
  • Multiaare. Aare koosneb mitmest punktist. Aarde avaldamisel avaldatakse esimese punkti koordinaadid.
  • Mõistatusaare. Aarde avaldamisel avaldatakse mistahes muul kujul teave, mille põhjal on võimalik mingil viisil leida, arvutada või ära arvata aarde koordinaadid või asukoht.
  • Virtuaalne aare. See on aare, mille puhul füüsilist konteinerit ei eksisteeri. Sellise aarde leidmiseks tuleb tüüpiliselt pildistada mingit objekti, leida objektilt mingid andmed ja saata need peitjale vms.
  • Asukohata aare. Aardel puudub konkreetne asukoht – aarde "leidmiseks" tuleb teha midagi muud. Näiteks aare "Eestimaa mõisad", mille leidmiseks tuleb pildistada ja kirjeldada mõnda Eesti territooriumil asuvat mõisa, mida keegi teine varem antud aarde "leidmisel" veel kasutanud ei ole.
  • Sündmusaare. Aare, mille on mängija leidnud, kui ta osaleb vastaval geopeitusega seotud sündmusel/üritusel.

Sõnavara[muuda | muuda lähteteksti]

  • Aare (ing k cache või geocache) – ärapeidetud geopeituse punkt.
  • Esmaleid, FTF – uue geopeituse aarde esmakordne leidmine mõne mängija poolt. FTF on lühend fraasist first-to-find. (Kasutatakse ka lühendit STF ehk second-to-find aarde teisena leidmise kohta.)
  • TFTC – tänusõna aarde leidmise puhul (thanks-for-the-cache).
  • Mugu – kõrvaline isik, kes eeldatavalt geopeitusega ei tegele.

Geopeitus Eestis[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti geopeituse veebilehe geopeitus.ee kaudu on 2013. aasta augusti seisuga avaldatud üle 2500 Eestisse peidetud aarde (sealhulgas sündmusaarded). Osad neid ei ole tänaseks enam säilinud või muudel põhjustel kättesaadavad.

Eesti geopeituse veebilehel geopeitus.ee on 2013. aasta augusti seisuga vähemalt ühe aardeleiu registreerinud üle 1200 mängija.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]