Gaasiväli

Allikas: Vikipeedia
Iraani gaasiväljade asukohad

Gaasiväli on maagaasi majanduslikult kasutatav leiukoht maakoore poorsetes settekihtides.