Mine sisu juurde

Funktsionaalsed nõuded

Allikas: Vikipeedia

Funktsionaalsed nõuded määravad infosüsteemi omaniku vajadused sisendinfo muutmiseks väljundinfoks.

See puudutab nii sisend- ja väljundinfo andmetüüpe, struktuuri, omavahelisi seoseid kui ka infosüsteemis toimuvaid arvutusi ning muudatusi struktuuris kõigi infosüsteemi liideste lõikes (kasutajad, teised infosüsteemid).

Funktsionaalsete nõuete leidmiseks kasutatakse dekomponeerivat ja komponeerivat meetodit. Dekomponeerimise juures jagatakse infosüsteemi peamine ülesanne ehk eesmärk alamtoiminguteks, need omakorda alamtoiminguteks, kuni jõutakse elementaarsete andmetüüpide ja seosteni. Komponeeriva meetodi puhul püütakse koguda toimesüsteemi kirjeldusest võimalikult palju üksikuid elementaarseid vajadusi info töötlemiseks ja seejärel rühmitatakse need ühisosade leidmise teel, kuni saadakse funktsionaalselt terviklik kirjeldus. Mõlemad meetodid täiendavad teineteist ja neid saab rakendada ka vaheldumisi.

Funktsionaalseid nõudeid jaotatakse ka kasutajate ning nende tegevuse iseloomu (infot lugevad, loovad, muutvad, kustutavad jms) järgi. Funktsionaalsete nõuete alusel on võimalik programmeerimise toiming jagada alamprogammide loomise toiminguteks.