Fresneli valemid

Allikas: Vikipeedia

Fresneli valemid on matemaatilised seosed, mis kirjeldavad kahe isotroopse dielektriku lahutuspinnale langeva elektromagnetlaine amplituudi muutust peegeldumisel ja murdumisel. Elektromagnetlainet saab vaadelda kahes omavahel risti polariseeritud osas (s- ja p-polariseeritud kiir), mis dielektriku pinnal erinevalt murduvad või peegelduvad. Milline osa valgusest peegeldub ja milline murdub, sõltub keskkondade murdumisnäitajatest, langemisnurgast ja valguse polarisatsioonist.

Peegeldunud ja murdunud valguse intensiivsus[muuda | muuda lähteteksti]

Fresneli valemid saab tuletada, kasutades Snelli murdumisseadust, langemisnurga ja peegeldumisnurga võrdsust, elektri- ja magnetvälja vahelist seost elektromagnetlaines ning tingimust, et elektrivälja ja magnetvälja tugevuse tangentsiaalkomponendid ning elektrinihke välja ja magnetilise induktsiooni normaalkomponendid on dielektriliste keskkondade lahutuspinnal pidevad.

s- ja p-polarisatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Peegeldumise ja murdumise uurimiseks vaadeldakse valgust kahes lineaarselt polariseeritud osas – langemistasandiga paralleelselt (p-polariseeritud) ning langemistasandiga risti polariseeritud (s-polariseeritud) kiirtena (vastavalt ja ).

Polariseeritus on määratud elektrivälja võnkumise suunaga langemistasandi suhtes. Langemistasand on määratud kahe sirgega – langeva kiire ja selle kiire projektsiooniga keskkondade lahutuspinnale. S-polariseeritud valguse puhul võngub elektriväli risti langemistasandiga, p-polariseeritud valguse puhul aga paralleelselt.

Peegelduva valguse elektrivälja amplituudväärtus on:

  • s-polariseeritud valguse puhul:

  • p-polariseeritud valguse puhul:

Murduva valguse elektrivälja amplituudväärtus on:

  • s-polariseeritud valguse puhul:

  • p-polariseeritud valguse puhul:

Suhtelised energeetilised koefitsiendid ehk suhteline intensiivsus[muuda | muuda lähteteksti]

Peegeldavat pinda iseloomustatakse suhtelise energeetilise peegeldumiskoefitsiendiga ning murdvat keskkonda läbilaskvuskoefitsiendiga . Energia jäävuse seaduse kohaselt on .

Fresneli valemite analüüs[muuda | muuda lähteteksti]

=0[muuda | muuda lähteteksti]

Kui langemisnurk siis valemid lihtsustuvad ning elektrivälja tugevused avalduvad:

elektrivälja amplituudi peegeldumis- ja neeldumiskoefitsiendid avalduvad:

ja energeetilised koefitsiendid avalduvad:

N21>0[muuda | muuda lähteteksti]

Kui ehk valgus murdub optiliselt hõredamast keskkonnast optiliselt tihedamasse keskkonda, siis langemisnurga suurenedes peegeldumisel amplituud väheneb, aga kasvab.

Kui siis Fresneli valemite põhjal läheneb nimetaja lõpmatusele ning . Sellist langemisnurka nimetatakse Brewsteri nurgaks (nurk, mille all valguse langedes materjalile läheb materjalist läbi nii s- kui ka p-polariseeritud valgus, kuid peegeldub vaid s-polariseeritud valgus). Kui valgus langeb Brewsteri nurgast väiksema nurga all, on langev ja peegelduv p-polariseeritud valguskiir vastasfaasis. Kui valgus langeb Brewsteri nurgast suurema nurga all, on langev ja peegelduv p-polariseeritud valguskiir samas faasis. S-polariseeritud langev ja peegelduv kiir on alati vastasfaasis. Langev ja murduv kiir on alati samas faasis.

N21<0[muuda | muuda lähteteksti]

Kui ehk valgus murdub optiliselt tihedamast keskkonnast optiliselt hõredamasse keskkonda, siis eksisteerib langemisnurk , mille korral murdumisnurk saab võrdseks . Sellist nurka nimetatakse täieliku sisepeegeldumise piirnurgaks. Kui , siis kogu valgus peegeldub.