Elastsuspiir

Allikas: Vikipeedia

Elastsuspiiriks nimetatakse tugevusõpetuses ja materjaliteaduses suurimat pinget, mille saavutamiseni ei teki kehas olulisi jääkdeformatsioone. Kokkuleppeliselt peab jääkdeformatsioon olema piirides 0,001...0,005% keha algsest pikkusest. Elastsuspiiri määratakse küllaltki tülika katsega. Selleks koormatakse keha teatava piirini, vabastatakse seejärel koormisest ja mõõdetakse jääkdeformatsioon. Katset korratakse erinevate pingetega kuni leitakse normatiivne jääkdeformatsioon. Elastsuspiiri mõõtmine on vajalik habrastel materjalidel.