Eestimaa Kirjanduse Ühingu Raamatukogu

Allikas: Vikipeedia

Eestimaa Kirjanduse Ühingu (EKÜ) raamatukogu on aastail 1842–1940 Tallinnas tegutsenud baltisaksa teadusliku ühingu raamatukogu, mille väärtuseks on sinna koondatud Tallinna ja Põhja-Eesti vanemate raamatukogude ja isiku- ning memoriaalkogude rohkus.

Peale Oleviste kogu (1831) liideti EKÜ raamatukoguga veel teisigi kogusid. Näiteks osa Tallinna raeraamatukogust (1882), Eestimaa Saksa Ühingu (Estländischer Deutscher Verein, 1914), Narva Vanaaja Uurimise Seltsi ja Toomkooli (1927) raamatukogud. Kogu suurus on ca 150 000 köidet raamatuid ning 59 000 arvestusühikut perioodilisi väljaandeid (ca 3200 nimetust).

Suur osa EKÜ raamatukogu teavikutest asub Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu baltika kogudes ning on üks osa TLÜ AR kultuuriloolisest kogust.