Eesti ruumiandmete loend

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Siin on loend Eesti riigiametite ja asutuste loodud veebiallikatest ja andmekogudest, mis pakuvad Eesti kohta tasuta allalaadimiseks ruumiandmeid, mida saab kasutada geoinfosüsteemides (GIS) maakaartide koostamiseks ja ruumianalüüsiks.

Maa-ameti avalik WMS-teenus[1][muuda | muuda lähteteksti]

Teema Kirjeldus
Aluskaart WMS kaart.maaamet.ee/wms/alus? Värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, katastriüksused, haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid, mullakaart, kõige uuemad ortofotod, sh metsanduslikud, baaskaardi ja Corine maakatte kihid, metainfo kaardilehtede jaotuse järgi.
Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed WMS kaart.maaamet.ee/wms/kaart? Joon- ja pindobjektid (nt teed, vetevõrk, kõlvikud, hooned), kohanimed, hoonete numbrid, haldus- ja asutusjaotus, baaskaardi ja Corine maakatte kihid
Halltoonides aluskaart WMS kaart.maaamet.ee/wms/hallkaart? Valmiskujundusega aluskaart hallides toonides
Ortofotod WMS kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart? Kõige uuemate ortofotode kiht, haldus- ja asutusjaotus, reljeefivarjutus, maakatte ja taimkatte kõrgusmudel, hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, hoonete numbrid, teed, vetevõrk, ehitised), metainfo kaardilehtede jaotuse järgi
Ajaloolised aluskaardid WMS kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline? Eri mõõtkavas ja ajal valminud topograafilised kaardid alates 1866 ja ortofotod alates 1993.
Eesti geoloogiline baaskaart WMS kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia? 10 geoloogilist teemakaarti, haldus- ja asustusjaotus, baaskaardi ja Corine maakatte kihid.
Aadressid WMS kaart.maaamet.ee/wms/aadressid? Aadressid, administratiivkeskused, nimeobjekti ja endise kohanime tunnuspunktid, mitteametlikud aadressiobjektid, hooned (ADS) ja aadressid, katastriüksuse ja liikluspinna aadressid, liikluspinnad, väikekohad ja aadressid, katastriüksuse infopäring

Maa-ameti geoportaal[2][muuda | muuda lähteteksti]

Üldistatud topograafilised avaandmed Mõõtkavas ca 1:250 000 vektorandmed allalaadimiseks Mapinfo MID/MIF, ESRI Shape ja AutoCAD DXF formaadis
Katastriüksuste andmed Terve Eesti ja maakondade katastriüksused MIF, SHP, DGN, GPKG
Haldus- ja asustusjaotus Haldus- ja asutusjaotus: maakond, omavalitsus, asustusüksus DGN, DXF, SHP, MAP
Mullakaart ESRI Shape, ESRI geoandmebaasi, Mapinfo TAB või GeoTiff vormingus
Geoloogiline baaskaart kõik teemakaardid Aluspõhja ja aluspõhja reljeefi teemakaardid, aluspõhja läbilõiked, pinnakatte, pinnakatte paksuse ja geomorfoloogia teemakaardid, pinnakatte läbilõiked, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid, hüdrogeoloogilised läbilõiked, FM faktiline materjal, maavarade teemakaart, gravimeetriliste ja aeromagnetiliste anomaaliate teemakaardid (GDB, SHP, TAB, PDF)
Kaardiruudustikud Eesti põhikaardi 1:10 000 ja topograafilise kaardid 1:2000 ruudustik (MapInfo TAB, ESRI Shape; MicroStation DGN v7 formaadis); 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 topograafilise kaardi ruudustik (ESRI Shape formaadis)
Sihtnumbrid Postiaadresside sihtnumbrid CSV-formaadis
WMS teenus Google Earth keskkonnas WMS-i lihtsamaks kasutamiseks Google Earthi jaoks sobiv KML

Keskkonnaagentuur[3][muuda | muuda lähteteksti]

Metsaregister Avalik veebiteenus
Vesi, veekogumid ja veekasutus Kaardikihid teemadel meri, hüdroloogia, pinnavesi (järved, jõed, vesikonnad), põhjavesi, veekasutus - MapInfo, ESRI

Keskkonnainvesteeringute Keskus[4][muuda | muuda lähteteksti]

Turbauuringute andmekogud Projekti I etapis digitaliseeritud Harju-, Rapla- ja Pärnumaa turbamaardlate plaanid ja andmed: xlxs, SHP, georefereeritud JPG

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)[5][muuda | muuda lähteteksti]

Põllumassiivid, poollooduslikud kooslused, loomakasvatushooned ESRI SHP, MapInfo TAB, XLS, CSV - otsing erinevate näitajate põhjal: alad, hooned, ettevõtted, maakasutus, põllukultuurid, looma- ja linnuliigid, tootmissuunad jne haldusüksuses või vabalt valitud piirkonnas

Statistikaamet[6][muuda | muuda lähteteksti]

Loendused, majandus, rahvastik, sotsiaalelu Valikud piirkonna, näitaja, ala ja aasta põhjal : ESRI SHP, MapInfo MIF,TAB, Google KML, GML (2.1.2)

Tallinna Geoportaal[7][muuda | muuda lähteteksti]

Digitaalne aluskaart WMS gis.tallinn.ee/aluskaardid? Erinevad Tallinna aluskaardid 1:2000 vektorandmetena GIS ja CAD formaadis. Vaata ka: Ruumiandmed
Tallinna linnaosad, asumite piirid linnaosade üldskeemid *.pdf, asumipiirid *.shp, *.gdb, *.dwg või *.dgn, aadresside loetelu asumite kaupa *.xlsx formaadis
Tallinna kaardiarhiiv 1990ndate algusest pärinevad topo- ja trassiplaanid mõõtkavas 1:500 TIF-idena; 2006.a. 1:2000 aluskaardi lehed DGN, DGW

Tartu Ülikool[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti haldusjaotus ja administratiivpiirid 20. sajandil Kihelkonnad, rajoonid, vallad aastatel 1897, 1922, 1934, 1938, 1959, 1979, 1989 : SHP, TAB (Tartu Ülikooli ja Avatud Eesti Fondi projekt 1999)

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]