Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

Allikas: Vikipeedia
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu auliige Meeli Eismann ja pensionipõlve veetev, Viljandimaa esimene teraapiakoer Debby.

Mittetulundusühing Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing (EATKÜ) on 2008. aastal loodud üleriigiline katusorganisatsioon, mis esindab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes kaasavad oma töös teraapiakoeratiimi tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas või on seotud teraapiakoerte kasvatamise ja ettevalmistamisega tööks. EATKÜ eesmärk on edendada koerte abil läbiviidavaid sekkumistegevusi Eestis, seista vastutustundliku lemmikloomapidamise eest ning väärtustada inimese ja koera vahelist sidet.

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on ainus organisatsioon Eestis, mis testib, koolitab ning eksamineerib teraapiakoeratiime. Kõik EATKÜ koeratiimid omavad rahvusvahelist litsentsi.

Ühing töötab koos partneritega välja ja arendab Eesti sotsiaal-, haridus- ning tervishoiuvaldkonnaga kõige paremini sobivat süsteemi. EATKÜ teeb rahvusvahelist koostööd, et tuua Eestisse vastava ala teadmisi, praktilisi oskusi ja parimaid praktikaid, ning osaleb teadusalases koostöös. EATKÜ viib ettevalmistuse saanud koeratiimid kokku klientidega, aitab programmide jaoks välja töötada sobiliku tegevusplaani, metoodika ja standardid ning koordineerib tiimide tööd.

EATKÜ on alates 2016. aasta juulikuust rahvusvahelise katusorganisatsiooni IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) täisliige. Olles Eestis valdkonna teerajaja, juhindub Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing valdkonna juurutamises ja arendamises ning oma tegevuse korraldamises, sealhulgas tegevust puudutavate reeglite loomises, IAHAIO valgest raamatust, kohandades sealseid suuniseid.

EATKÜ asutas koos Eesti Ratsutamisterapeutide Liiduga Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liidu.

2016. aasta veebruaris sai Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumilt tunnustava tiitli kultuurisõber 2015.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]