Dissotsiatsioonikonstant

Allikas: Vikipeedia

Dissotsiatsioonikonstant (tähis Kd või K) on suurus, mis näitab elektrolüüdi tugevust.

Mida väiksem on Kd väärtus (mida vähem on lahuses ioone molekulidega võrreldes), seda nõrgem on elektrolüüt. Dissotsiatsioonikonstant sõltub temperatuurist ja elektrolüüdi iseloomust, kuid ei sõltu kontsentratsioonist.

Reaktsiooni


\mathrm{A}_{x}\mathrm{B}_{y} \rightleftharpoons x\mathrm{A} + y\mathrm{B}

dissotsioatsioonikonstant leitakse valemiga:


K_{d} = \frac{[A]^x \times [B]^y}{[A_x B_y]}
,

kus [A], [B] ja [AxBy] on vastavalt ainete A, B ja AxBy kontsentratsioonid.