Diskussioon

Allikas: Vikipeedia

Diskussioon ehk vestlus on kahe või enama, mõnikord ka ühe, inimese omavaheline suhtlus, tavaliselt selline, mille käigus arutatakse kindlat teemat. Kui need kaks inimest on eriarvamusel, siis on tegemist vaidlusega; kui nad on valmis oma erimeelsust lahendama, siis on tegemist väitluse ehk debatiga.

Vestlus võib olla:

  • Meelelahutuslik vestlus, mis võib koosneda isegi pigem katsetest saavutada teatavaid emotsioone ja seisundit, mitte vajadusest vahetada teavet.
  • Väitlus, mille eesmärk on "vaielda teema selgeks" ehk saavutada küsimuses tõene konsensus. Väitlusel on küsimus, millele soovitakse vastust leida. Väitlusel emotsionaalsete rünnakute kasutamine ei ole võimalik – kui seda tehakse, on tegu vaidlusega. Paljudel juhtudel käsitletakse tegelikus väitluses järjest küsimusi, mis osapooli huvitavad, ehk väitlus on üldjuhul väitluste seeria. Väitlus on võimalik, kui osapooled soovivad kõnelda tõtt ja on võimelised loogiliseks aruteluks. Väitlus on vaidluse vorm.
  • Vaidlus, milles mõlemad pooled on erimeelsusel, aga mille puhul ei pruugita järgida väitlusreegleid – näiteks on võimalik sõimamine ja muu otseste emotsionaalsete mõjutuste kasutamine, nagu näiteks solvumise välja näitamine kindla eesmärgi saavutamiseks, samuti on vaidluses võimalik, et üks või mõlemad osapooled tahavad jõuda ettemääratud tulemini sõltumata selle õigsusest (ehk on tegemist demagoogiaga). Vaidlus võib paisuda tüliks.