Diskursuseanalüüs

Allikas: Vikipeedia

Diskursuseanalüüs on teksti või kõne uurimine koos taustaga. Diskursusanalüüs on keeleteaduses ja kultuuriuuringuis kasutatav meetodite kogum diskursuse uurimiseks.

Diskursusanalüüs on tekstianalüüsi vorm. Diskursusanalüüs pole meetod, vaid eklektiline meetodite kogum, kuhu kuuluvad erinevad analüüsistiilid, -tüübid ja ‑koolkonnad. Seega on diskursusanalüüsi ja ka diskursuse mõistet võimalik määratleda mitmeti, vaata kriitiline diskursuseanalüüs.