Mine sisu juurde

Demograafiline tööturusurve indeks

Allikas: Vikipeedia

Demograafiline tööturusurve indeks iseloomustab analüüsitava tööjõuturu tulevikutrendi ceteris paribus tingimustel.

Demograafiline tööturusurve indeks, mis arvutatakse 5–14-aastaste ja 55–64-aastaste vanuserühmade suhtena, näitab tööturule saabujate osatähtsust võrreldes tööturult lahkujatega. Kui demograafilise tööturusurve indeks on suurem kui 1, võib prognoosida tööjõu pakkumise suurenemist. Ja vastupidi: 1-st väiksem indeks prognoosib tööjõupuuduse tekkimise võimalust. Indeks on loomulikult mõneti ebatäpne, sest tööjõu pakkumist mõjutab ka piirkonnast välja- ja sisseränne, mida on keeruline prognoosida.

Näide: Eesti demograafiline tööturusurve indeks aastatel 2000–2007 (Statistikaameti andmetel)

Rahvaarv Rahvastik

vanuses 5–14

Rahvastik

vanuses 55–64

Demograafiline

tööturusurve indeks

2000 1 370 052 187 115 156 909 1,19
2001 1 366 959 180 870 153 810 1,18
2002 1 361 242 172 477 151 779 1,14
2003 1 356 045 162 586 149 664 1,09
2004 1 351 069 152 371 148 471 1,03
2005 1 347 510 142 913 148 678 0,96
2006 1 344 684 135 895 148 901 0,91
2007 1 342 409 130 924 148 255 0,88