Mine sisu juurde

Daiva Vaitkevičienė

Allikas: Vikipeedia
Daiva Vaitkevičienė
Sünniaeg 1969
Vilnius
Rahvus leedulane
Elukutse folklorist, etnoloog, mütoloog
Alma mater Vilniuse Ülikool
Töökoht Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule Instituut Vilniuse Ülikool

Daiva Vaitkevičienė (sündinud 1969) on leedu folklorist ja mütoloogia uurija.

Daiva Vaitkevičienė lõpetas Vilniuse Ülikooli ja töötab alates aastast 1991. aastast Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule Instituudi rahvajuttude osakonnas: esmalt assistendina, 1999–2002 teadurina ja vanemteadurina, 2005–2010 Rahvajuttude osakonna juhatajatana Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule Instituudis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institute)[1]. 1999 kaitses väitekirja "Tule sümbolid leedu ja läti mütoloogias" (Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje"). Loeb Vilniuse Ülikooli filoloogia teaduskonnas antropoloogia kursust.

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Peamised uurimisvaldkonnad on Balti mütoloogia, leedu rahvajutud, loitsud, kombestik, leedu rahvaluule allikad, eriti mütoloogia, rahvakultuuri digiteerimine – on avaldanud neil teemadel raamatuid ja artikleid. Leedu loitsude juures huvitavad teda struktuur, funktsioonid, tüpoloogia, rahvusvahelised paralleelid; rahvausundi juure semantika ja funktsioonid, leedu rituaalid ja maagilised praktikad. On avaldanud artikleid erinevate folklooriliikide struktuuri ja semiantika kohta. Vaitkevičienė on Rahvusvahelise Rahvajuttude Uurimise Seltsi Loitsude, loitsimise ja loitsijate uurimise töörühma juhtkomitee liige ning ajakirja Incantatio. An International Journal kohta Charms, Charmers and Charming toimetuskolleegiumi liige.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Raamatud[muuda | muuda lähteteksti]

 • Vaitkevičienė, D. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės. Lithuanian Verbal Healing Charms. Sudarė ir parengė. Įvadą parašė / Intruduction by Daiva Vaitkevičienė. Kalbos dalykus tvarkė. Copyedited by Milda Norkaitienė. Į anglų kalbą vertė. Translated into English by Laima Vincė Sruoginis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 919 lk.
 • Ugnies metaforos: lietuvių ir latvių mitologijos studija [Metaphors of Fire: A Study of Lithuanian and Latvian Mythology]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutes, 2001.
 • Ūsaitė, J., Vaitkevičienė, eds. Lietuvių liaudies dainynas, Vol. 14. Šeimos dainos, book 3 [Book of Lithuanian Folk Songs, Vol. 14. Family Songs, book 3]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautoskos institutas, 1998.
 • koos Vykintas Vaitkevičiusega. Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 lk.

Artiklid[muuda | muuda lähteteksti]

 • ASTRAMSKAITĖ [-VAITKEVIČIENĖ], D., 1993. Linai ir lėmimai: Vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje. Baltos lankos, 3, 112–151. (Flax and Wishes: the Code vestimantaire in Lithuanian Mythology)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 1996. Susitikimas su vandenimis: sakralinės sutarties požymiai. Lituanistica,, 4(28), 45–68. (Meeting with Waters: Features of a Sacral Contract)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 1996. Mirties perspektyva karinėse-istorinėse dainose. Tautosakos darbai, 5(12), 263–269. (The Perspective of Death in the Military-Historical Songs)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., VAITKEVIČIUS, V., 1996. Naujojo Daugėliškio padavimai. Tautosakos darbai, 5(12), 169–210. (Local Legends from Naujasis Daugėliškis)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 1997. Saulės sodai. Liaudies kultūra, 1997, 1, 27–35. (The Sun's Gardens)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 1998. Duonos gimimas. Tautosakos darbai, 9(16), 55–59. (The Birth of the Bread.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 1998. Saulės kryptys. Lituanistica, 3(35), 73–84. (The Solar Courses)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 1998. Tikėjimų struktūros klausimu. Tautosakos darbai, 8(15), 90–99. (Regarding the Structure of Beliefs.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., VAITKEVIČIUS, V., 1998. Mirtis, laidotuvės ir atminai. Tautosakos darbai, 9(16), 204–261. (Death, Funeral and Commemorations).
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 1999. Kupolės: šventė ir dievybė. Liaudies kultūra, 3(66), 15–20. (Kupolės: The Festival and the Deity.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2000. Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas. Tautosakos darbai, 12(19), 48–52. (Folklore and Mythology: the Project of a Dictionary.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2000. Trys ugnies formos. Baltos lankos, 12, 98–125. (Three Shapes of Fire.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., VAITKEVIČIUS, V., 2001. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai. Lietuvos archeologija, 21, 311¬–334. (Features of the State Religion of Lithuania in the 13th Century.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2002. Laima gimtuvėse ir krikštynose. Tautosakos darbai, 16(23), 123–139. (The Goddess of Fortune Laima at Childbirth and Christening.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2002. Namų Laimė. Liaudies kultūra, 4(85), 9–21. (The Household Laimė [‘Fortune’]).
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2003. Apeiginis palabinimas. Liaudies kultūra, 2(89), 8–14. (A Ritual Greeting.)
 • NOVIKOVAS J., ROMANOVA M., VAITKEVIČIENĖ D., eds., 2003. Rusų užkalbėjimai lietuvių tautosakos rankraštyne. Tautosakos darbai, 19(26), 215–250. (Russian Incantations in the Lithuanian Folklore Archives.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2004. Nuliejimas žemei: gėrimo apeigos adresato klausimu. Tautosakos darbai, 21(28), 104–117. (Libation to Earth: Regarding an Addressee of the Drinking Ritual.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2005. O narativnoi strukture litovskikh zagovorov. In: L. G. Nevskaia, T. N. Sveshnikova, V. N.Toporov, ed. Zagovornyj tekst: Genezis i struktura. Moskva: Indrik, 375–384. (On the Narrative Structure of the Lithuanian Charms.)
 • VAITKEVIČIENĖ, D., 2006. The Rose and the Blood: Images of Fire in the Baltic Mythology. Cosmos, Vol. 19, No 1, 21–42.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Tarp emocijos ir ritualo: baltų karo papročių pėdsakais [Between Emotion and Ritual: Retracing Baltic Military Rites]. – Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 158–184.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Devyniamislis, arba kurklio istorija [The One Thinking Nine Thoughts, or the Story of the Mole-Cricket]. – Tautosakos darbai, t. 36. Parengė L. Būgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 101–123.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Lituanistikos paveldo informacinė sistema ARUODAI: integracijos iššūkis ir universalūs sprendimai [Lithuanian Cultural Heritage Information System ARUODAI (www.aruodai.lt): An Integration Challenge and Universal Solutions]. In: Atmintis skaičiuose: atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga / Communications of Memory in Archives, Libraries and Museums. Proceedings of the International Scientific Conference. Sudarė [eds.] dr. Arvydas Pacevičius, dr. Zinaida Manžuch. Vilnius, 2008, p. 279–288.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Baltic and Eastern Slavic Charms. In: Charms, Charmers and Charming: International Research on Verbal Magic. Edited by Jonathan Roper. Hampshire & New York: Palgrave Macmillon, 2009, p. 186–213.
 • VAITKEVIČIENĖ D. "Laimė kaip kepurė": galvos danga iš mitologinės perspektyvos [Fortune as a Hat: The Headgear from Mythological Perspective]. Tautosakos darbai, [Vol.] XXXVIII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – P. 46–62.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Libation in Baltic Religious Practices // Archaeologia Baltica. Vol. 15: Archaeology, Religion and Folklore in the Baltic Sea Region. Edited by Daiva Vaitkevičienė and Vykintas Vaitkevičius. Klaipėda University (2011). P.105-119.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Nine Venomous Thoughts or a Mythical Definition of the Mole Cricket in Lithuania / Daiva Vaitkevičienė // IRIS, 2011, Vol. 32: Espaces mythiques. Coordination éditoriale de Philippe Walter, Véronique Adam. Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble. P. 59-71. ISBN 978-2-84310-202-8, ISSN 0769-0681.
 • VAITKEVIČIENĖ D. "Man ta žemė viską duoda...": žemdirbio pasaulėjauta Rakščių šeimos patirties pasakojime [That Land Gives Me Everything. Agrarian Experience Narrative of the Rakščiai Family]. // Liaudies kultūra, 2013, nr. 5, p. 41 – 70
 • VAITKEVIČIENĖ D. Baltic and East Slavic Charms In: The Power of Words: Studies on Charms and Charming in Europe. Edited by Éva Pocs, James Alexander Kapalo, William Francis Ryan. Budapest: Central European University Press, 2013.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Paukštė, kylanti iš pelenų: pomirtinis persikūnijimas pasakose [The Bird Rising from the Ashes: Posthumous Transformations in Folktales] // Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 71-106.
 • VAITKEVIČIENĖ D. Charmers and Charming in Gervėčiai Lithuanian Community in Belarus // Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming, vol. 4, 2014, p. 34‒58. Prieiga per internetą: http://www.folklore.ee/incantatio/Incantatio 2014.pdf ISSN 2228-1355.
 • VAITKEVIČIENĖ D. "Ką kalba mielė, bačkoj būdama?.." Apie meilę ir karą alaus mitologijoje [What Does the Yeast Speak of in the Barrel?.. On Love and War in Beer Mythology] // Liaudies kultūra, 2015, Nr. 6, p. 45‒61. ISSN 0236-0551
 • VAITKEVIČIENĖ D. Midus baltų visuomenėje: nuo bitininkų iki diduomenės [Mead in the Baltic Society: from Beekeepers to Nobility] // Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 32–65. http://www.llti.lt/failai/TD51%20internetui-22-55.pdf
 • VAITKEVIČIENĖ D. Greimo mitologijos tyrimų takais [Following the Pathways of Greimas’ Mythology]. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 220–239. http://www.llti.lt/failai/TD53_visas-internetui-220-239.pdf

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]