Bioloogilised interaktsioonid

Allikas: Vikipeedia

Bioloogilised interaktsioonid on organismide ja liikide vahelised suhted.

Interaktsioonid ehk funktsionaalsed suhted võivad olla eluks möödapääsmatud ehk obligatoorsed (nt. mutualism) või mitte tingimata vajalikud ehk fakultatiivsed (nt. muud sümbioosi vormid).