Arvutuspinge

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Arvutuspingeks nimetatakse tugevusõpetuses ohtlikus punktis tekivat pinget. Teisisõnu on arvutuspinge suurim konstruktsioonielemendile mõjuv pinge.

Ehitustarindi vastupidavuse või masinaehituse detaili töökindluse tagamiseks peab olema tagatud teatav tugevusvaru. See tähendab, et arvutuspinged peavad olema piirpingetest palju väiksemad ja seetõttu tuleb alati piirpingeid σlim võrrelda arvutuspingetega σmax. Arvutusskeem ei vasta kunagi reaalsele olukorrale kuna paljudel kahjulikel faktoritel (materjali ebaühtlus, sisepraod jne) on juhuslik iseloom, mida eelnevalt pole võimalik arvesse võtta. Ka koormised võivad kasvada varem ette nägemata põhjustel ning osutuda arutuslikest suuremaks. Seetõttu on võetud kasutusele varuteguri mõiste. Varutegur on konstruktsioonielemendi piirpinge ja arvutuspinge suhe, mida tähistatakse tähega k, harvemini S. . Konstruktsioonielemendi ohutuse tagamiseks peab varutegur olema tunduvalt suurem kui üks. Kõige sagedamini on varutegurid piires 1,5...3. Aga näiteks liftide puhul on varutegurid piires 10...15.