Arutelu:Traktaat

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

välistab kirjutaja isikliku suhte ja hoiaku teemasse; sisaldab viiteid, tabeleid, graafikuid, hüpoteese.

Traktaadil on kindel ülesehitus: 1.tiitelleht; 2.sisukord; 3.sissejuhatus; 4.peatükkideks jagatud uurimus; 5.kokkuvõte; 6.kasutatud kirjandus; 7.lisad

Näiteks Wittgenstein "Loogilis-filosoofiline traktaat" ei vasta peaaegu ühelegi nendest nõuetest. Andres 4. jaanuar 2006, kell 19.35 (UTC)