Arutelu:Ränne

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Ränne on ka bioloogia termin. Ka loomadel ja lindudel on ränne. --Lulu 3. aprill 2007, kell 18:26 (UTC)

Nägin ette eraldi artikli. Andres 4. aprill 2007, kell 15:49 (UTC)
Soovitaksin siia täpsustuslehte, mitte inimeste rände artiklit. Selliselt lähenevad ka nt inglise, prantsuse ja mitmed teised vikipeediad. Pehlakas 31. juuli 2007, kell 19:15 (UTC)
jah, ilmselt tuleks teha täpsustus, ka näiteks keemia mõiste--Dj Capricorn 28. jaanuar 2009, kell 13:39 (UTC)
Minu meelest küll tuleks inimeste rännet eelistada. Teised tähendused pärinevad ju sellest. Mis puutub keemia mõistesse, siis eesti keeles öeldakse selle kohta ainult "migratsioon", mitte "ränne". "Migratsioonil" on üldse rohkem tähendusi kui "rändel" ning enamasti eelistatakse seda, ainult mitte demograafias ja zooloogias. Andres 1. veebruar 2009, kell 08:34 (UTC)
Artikkel on selektiivne tõlge inglisekeelsest wikipedia artiklist human migration. - Allan90 04.11.11 kell 9:34

Vana redaktsioon ei ole integreeritud, vaid üle kirjutatud. Andres 4. november 2011, kell 11:29 (EET)

Artiklit koostades hõlmasin ka selle vähese,mis eelmise artikli näol olemas oli ning parandasin mõningad vead selles. Kuid üldiselt kehtib minu poolt eelpool mainitu. Allan90 05.11.11 kell 18:42


Arikkel "Ränne" on valikuline tõlge ingliskeelsest artiklist "Human migration". Seetõttu keskendub artikkel rohkem üldistele trendidele ja teooriatele maailmas. Olles ise eestikeelse vikipeedia kasutaja, eeldaksin ka midagi konkreetsemalt Eestiga seonduvast rände temaatikast. Viimane ei olnud aga kahjuks artikli esmane eesmärk. Parema ülavaate saamiseks oleks tore tulevikus ka midagi Eestiga seonduvat lugeda. Rände näol on tegemist väga laia teemaga, mistõttu on veel kõvasti ruumi teema katmiseks. Liigset infotulva aitaks vähendada rohkemate siselinkide arv, mis lugejat edasi kitsamate alateemade juurde juhataks. Hetkel on siselinke tekstis märkimisväärselt vähe. Artikli pikkus vastab kehtestatud nõuetele. Illustreemiseks võiks veel juurde lisada mõne informatiivse kaardi, kuigi olemasolev on väga hea ja informeeriv. Tekst on viidatud, aga antud teema katmiseks ja usaldusväärsuse tõstmiseks leidub kindlasti veel muid asjakohaseid allikaid mida kasutada.

Nagu juba eelpool mainitud on tegu tõlkega ingliskeelsest artiklist, mis paraku väljendub sagedases toortõlkes, mistõttu leidub tekstis palju sõnakordusi, esineb ebaloomulik sõnajärg ja laused ei kipu sageli omavahel ühtset tervikut moodustama. Artikli esimene sissejuhatav lõik võiks olla sidusam ja eestipärasem.

Järgnevalt toon välja suurimaid keelelsi eksimusi või tähelepanematusi: Esimene lõik kolmas lause, kas ees koma ei käi, kuna tegu on rinnastava sidesõnaga, mis seob mitut sama astme kõrvallauset. Sama ja ka järgmise lause lõpus olev punkt on tühikuga lause lõpust eraldatud. Nomaadid tõenäoliselt ei pea oma traditsioonilist eluviisi, vaid on vähesed, kes on sellele truuks jäänud. Õige on kirjutada regiooni-, riigi- või piiriülene. Emigrantide mõisetet lahkav lause on hetkel poolik. Soovitaksin kirjutada selliselt: inimesed, kes rändavad teatud alale sisse on immigrandid ja neid, kes mingilt alalt lahkuvad, nimetatakse emigrantiteks ehk väljarändajateks. Sõnas maa-ala on vajalik kasutada sidekriipsu. Asunikeks või kolonistideks nimetatakse väikeseid rahvahulki (käänamine puudub). Välisrände all on loeteludes komadega väike segadus. Sulgude sees pole vaja semikoolonit kasutada, liigsed tühimikud tuleb kustutada. Õige on kirjutada nii - Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon. Mõttekas oleks luua sellele organisatsioonileka siselink. Trükiviga sõnas pereliikmeid. Migratsiooni statistika osas on trükivead sõnades: näiteks, kõrgepalgaline, Suurbritannia. Samas lõigus puudust asemel on õige puudus oskustöölistest, kuna puudust tuntakse, aga antud kontekstis on tähendus teine. "... anda mitte-kodanikest vajalikele oskustöölistele viisasid" Siin on mingi ühildusviga. Maailm kirjutatakse teksti sees väikese tähega. Migratsiooni statistika lõigus on ka jälle komad kuidagi üksinda seisma jäänud. Neoklassikalise majandusteooria lõigu viimases lauses tuleb sulgudes olev sõna eelmisest eraldada ja kuna ette koma panna. Tööjõurände uue majandusteooria lõigu viimases lauses on trükivead sõnades: summaarselt ja märkimisväärset. Suhtelise ebavõrdususe teooria lõigu esimene lause ka logiseb - vaja ühildada. Trükiviga sõnas potentsiaalne. Lõigus teised mudelid on vaja kokku kirjutada tõmbe- ja tõuketegurid. Samuti tuleb selles lõigus kriitilise pilguga üle vaadata komade kasutamine (eelkõige nende puudumine).

Seega artikli keeleline pool nõuab nii mitmeidki korrektiive. Kõiki vigu ja ühildamatusi hetkel siin välja toodud ei ole.

Üldiselt artikli vormistus sarnaneb vikipeedia tavadele. Väga hea, et juurde on toodud mahukas lisakirjanduse ja -filmide osa. Välised lingid on ka väga head. Artikli usaldusväärsust tõstab selle sidumine võõrkeelsete samanimeliste artiklitega.

Kokkuvõtvalt on artikkel teemakohane ja vikipeedia vormindustele vastav, kuid vajab keelelist korrektuuri. Lisaväärtust annaks artiklile illustratsioonide ja Eesti-keskse vaatenurga lisamine.--Jantsik 9. november 2011, kell 22:33 (EET)

Parandasin esiletõstetud vead - Allan90


 • siselinke on liiga vähe
 • Mulle õpetati kooligeograafias, et ränne on ka nt see, kui elatakse ühes linnas, aga tööl käiakse teises. Kuidas sellega on?
 • võis sundida neid kas lahkuma või assimileeruma keda "neid"?
 • Lauses "Inimesed, kes rändavad..." kaks koma puudu. Järgmises lauses koma puudu. Järgmisest lausest võib ära jätta "samas kui".
 • ning see omakorda veel' kas ainult välisränne jaguneb nii?
 • teksti sees välislinke ei kasutata
 • Migrandi mõistet kasutatakse üldiselt kõikides olukordades, kus rände
 • Sellise definitsiooni kohaselt ei ole migrandid need, kes
 • Samas hõlmab tavapärane terminikasutus mõningaid lühiajalisi migratsioonivorme, näiteks hooajaline töö farmis: töölised rändavad
 • Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
 • Kui see näitaja jätkab oma kasvu nagu ta on seda teinud varasematel aastatel halb sõnastus
 • aastaks 2050 migreerub 405 miljonit inimest kas aastaks 2050 on kokku migreerunud nii palju või see arv käib ainult ühe aasta kohta?
 • opereerivad süsteemselt Ei saa aru
 • jne Adeliine 11. detsember 2011, kell 21:35 (EET)

 • Lauses "Inimesed, kes rändavad..." siiski veel üks koma puudu
 • Sellest järgmises lauses koma puudu. Veel järgmises lauses võiks ära jätta "samas kui".
 • Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel ühtegi
 • Lauses "Sellise definitsiooni kohaselt..." jäi lõpus üks "migrandid" ripakile
 • Vastavalt Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni
 • "nagu näiteks" ja samas tähenduse "nagu" ees käib koma, samuti sellele järgneva loetelu lõpus
 • kapitali ülejäägiga piirkondades on kõrged palgad
 • Lauses "See teooria eeldab, et..." kaks koma puudu
 • kuna neil puudub tihti perspektiiv' neil kellel?
 • vajaduse võõrtööjõu järele
 • ingliskeelsed väljendid kaldkirja
 • esmalt nad investeerivad inimkapitali nad kes?
 • mida tähendab "toime kahe erineva ühiskonna vahel "?
 • enamusenamik
 • Tõuketegurid on näitajad, mis on piirkonna juures ebameeldivad,milles elatakse segane
 • Idyorough Kui see on inimese nimi, siis eesnimi juurde ja linkida
 • loodusega toimimiseks mis see tähendab?

Adeliine 2. jaanuar 2012, kell 21:25 (EET)


Nii. Pudru ja kapsad, ma läksin ise ka selle lausega vist segamini. Pane nüüd tähele, ma katsun ise ka panna. Pealause on paksus kirjas ja kõrvallaused kaldkirjas: Inimesed, kes rändavad teatud alale sisse, on immigrandid ja neid, kes mingilt alalt lahkuvad, nimetatakse emigrantideks ehk väljarändajateks. Kõrvallause eraldatakse mõlemalt poolt komadega. Proovi lugeda eraldi paksus kirjas ja kaldkirjas osa.

Teine raske lause. See teooria eeldab, et tööturg arenenud riikides koosneb kahest segmendist: primaarne, mis vajab kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, ja sekundaarne, mis on palju tööjõudu nõudev, kuid eeldab madalalt kvalifitseeritud tööjõudu. Jällegi kõrvallausel mõlemal pool komad.

ametitel puudub tihti perspektiiv paremale töökohale Ei saa aru

Adeliine 5. jaanuar 2012, kell 03:57 (EET)

Ei saa aru juba kohe definitsioonist: "Ränne ehk migratsioon (ka rändamine) on püsiv elukoha vahetus." - Mis tähendab "püsiv"? Kaua see peab kestma, et seda saaks pidada "püsivaks" - Jne. - Pakuksin välja, et ränne või rändamine või migratsioon või migreerumine võiks olla lihtsalt "liikumine". Lulu (arutelu) 4. aprill 2016, kell 19:46 (EEST)