Arutelu:Positron

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Varem oli algus niisugune:

Positron on elektroni antiosake. Positroni laeng on +1 ning spinn 1/2. Positroni ja elektroni kohtumisel moodustub liitosake positroonium, mis 143 nanosekundi möödumisel annihileerub. Annihilatsiooni tulemusel vabaneb üks või rohkem elektromagnetvälja kvanti.

Praegu on algus mõttetus. Andres 4. november 2011, kell 00:48 (EET)


Mulle tundub, et antud artikkel annab piisavalt hea ülevaate kirjeldatavast osakesest. Töö on sisukas, piisavalt põhjalik ning minu arvates katab teema. Artiklile on lisatud ka pilt, mille all võiks olla kirjas v. pildil ära märkida kus asub või mis kirjeldab positroni, sest hetkel mulle kui kvantmaailma pildistamise/kujutamise/jälgede leidmisega mitte kokkupuutunud inimesele ei ütle see mitte midagi. Lisaks pildi all oleva tekst on üsna vigane: "C.D. Andersoni poolt tehtud mullkambri pilt esimesest tuvastatud positronis(t?). 6mm pak(s)une tinaplaa(t) eraldab...

Viitamine ja viited tunduvad olevat korralikud ja nõuetekohased. Küll aga võiks olla tekstis palju rohkem siselinke, sest paljud tekstis esinevad mõisted on artiklitega kaetud(poolestusaeg, isotoop, naatriumatsetaat ja -kloriid jne.)

Silma hakanud õigekirjavead:

Experimentaalne avastus

...mis viitasid osakest(e)le, mis kä...

...te liikumise trajekto(o)re vastavalt ne...

Positrone saab radioaktiivsete radioaktiivsete osakeste...

...tekitamise viis, on genereeridaneid läbi paari tekke.

...kuldmärklauda ning takitasid(tekitasid) selle tulemusena üle 100 miljard positroni.

...käigus vabaneb kolma γ-kvanti summaarse...

...koos mõne teise kemika(a)liga, nagu gükoos...

Ülesehituse ja vormistuse poole pealt tundub kõik korras olevat. Arvan, et kui eelpool mainitud puudujäägid kõrvaldada, siis peaks antud artikkel piisavalt hea olema.--N6elklapp 10. november 2011, kell 19:51 (EET)


 • Positron on elementaarosake, mis omab spinni 1/2, ning allub seega Fermi-Diraci statistikale.
 • Avava sulu ees käib tühik
 • Murdarvus on eraldajaks koma, mitte punkt
 • linkida C. D. Anderson, Robert Oppenheimer, Dmitri Skobeltsyn jne, lisaks nimedele ka muid mõisteid
 • hävineks koos elektroniga kohe kokkupuutel saaks paremini sõnastada
 • Anderson oli samuti sõna "positron" loojaks
 • Lauses "Katse, mille käigus..." puudu koma
 • laengu suhe on sama mis elektronil
 • Lauses "Esiteks, peaaegu samaaegne..." üks koma liigne. Järgmises lauses samuti.
 • Lauses "Teine positronide tekitamise..." koma liigne
 • et al mina ei kasutaks seda, aga võib-olla maitseküsimus
 • üle 100 miljardi
 • Positron emissioon tomograaf ei saa õigesti kirjutatud olla
 • Masin ise on suur ümmargune sõõrikukujulise auguga keskel Mingid sõnad on siit vahelt puudu.
 • energiavoogu; gammakiirtelt

Artiklis on üsna palju napuvigu (tähevead, sõnakordused), palun leia need ise üles. Adeliine 21. november 2011, kell 23:12 (EET)