Arutelu:Petrograafia

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ülevaade teemast on olemas. Mõnes kohas vajab sõnastuse ja kirjavigade parandamist. Siselinke on vähe. Neid sõnu, mida linkida on veel küll. Kuigi lõppu on kirja pandud viidad, siis tekstis ei ole neid märgitud.

Siin alapealkirjade kaupa, mida võiks muuta.

„Petroloogia ülessannes“ muuta „Petroloogia ülesanne“ Teises reas sõna „meil“ on üleliigne. „Petrograafia ülesandeks on uurida kivimite omadusi nende mineraloogilist ja keemilist koostist…“ võiks olla nii „Petrograafia ülesandeks on uurida kivimite omadusi: mineraloogilist ja keemilist koostist,…“ Lause „samuti kasutada maavarasid tehnoloogias“ jääb segaseks.

„Klassifitseerimise alus“

Monomineraalses muuta monomineraalsed. „Mingi kindla kivimi mineraloogiline koostis on enam-vähem püsiv. Keemiline koostis sõltub aga sellest, millistest mineraalidest kivim koosneb,ja seda ei saa väljendada kindla valemiga, kuna kivimit moodustavate mineraalide suhteline hulk ei ole absoluutselt püsiv.“ väga pikk ja lohisev lause. „Mingi kindla kivimi mineraloogiline koostis on enam-vähem püsiv, aga keemiline koostis mitte. Kivimit moodustavate mineraalide suhteline hulk ei ole absoluutselt püsiv, seega ei saa seda väljendada ka kindla keemilise valemiga.“ „Kõike seda arvestades võib kivimit nimetada kindla ehituse, kindlate füüsikaliste omaduste ja samade geoloogiliste lasumistingimustega enam-vähem püsiva koostisega mineraalide agregaadiks.“ muuta „Kõike seda arvestades võib kivimit nimetada kindla ehituse, kindlate füüsikaliste omaduste ja geoloogiliste lasumistingimustega ning enam-vähem püsiva koostisega mineraalide agregaadiks.“

„Kivimite põhirühmad“

Esimeses lauses võiks teksti sees nummerdatud loend panna eraldi ridadesse või kaotada loend, ehk siis „Tekke järgi jagunevad kõik kivimid kolme suurde rühma: magmalised kivimid ehk tardkivimid, sedimentatsioonilised ehk settekivimid ja moonekivimid.“ „Need kivimid pole levinud võrdsel määral.“ Kus pole levinud? Arvatavasti litosfääris. „Umbes 95% lito sfäärist…“ litosfäär käib kokku. Lõik on poolik või vigane, sest lõpeb lausega „Perograafia tegeleb“ „Viimased katavad aga 75% maapinnast, sest tard- ja moondekivimid moodustavad maapinnast ainult 25%“ See, et settekivimid nii palju katavad ei ole põhjus, miks teisi on nii vähe. Muuta: „Viimased katavad maapinnast 75% ning tard- ja moondekivimid ainult 25%.“

„Tardkivimid“

„Lenduvate komponentide olemasolu magmas määrab selle liikuvuse ja mõjutab magma tardumisel mineraalide leket.“ Mineraalide leke? Jääb segaseks, mida see tähendab. Võiks olla lahti seletatud.

„Jaotus vastavalt tardumis- ja lasumustingimustele“

Alguses võiks loend olla üksteise all. „Maakoore sügavamates tsoonides on magma suure rõhu all ja teda ümbritseb suhteliselt kõrge temparatuuriline keskkond, millest tingituna tardumine toimub aeglaselt, kristallid kasvavad aeglaelt.“ Lõpu võiks ära muuta ja kirjavead ära parandada. Näiteks „Maakoore sügavamates tsoonides on magma suure rõhu all ja teda ümbritseb suhteliselt kõrgetemparatuuriline keskkond, millest tingituna toimub magma tardumine ja kristallide kasvamine aeglaselt.“ „Mida kõrgemale magma tungib, seda enam alanevad rõhk ja temperatuur; maapinnal on tegemist juba atmosfäärilise rõhu ja temperatuuriga.“ Semikooloni asemel võiks olla punkt ja alata uue lausega.

„Tardkivimite lasumiskehade jaotus“

„a) Injektsioonilised kehad – ümbriskivimisse voolanud ja tardunud magmakehad“ ja „b) Subjasentsed kehad – vabalt voolanud magmast tekkinud kehad“ võiks olla alapealkirjad. Võiks olla lahti seletatud, mis on konkordantsed injektsioonid ja diskordantsed injektsioonid. Selles alapealkirjas on päris palju näpu- ja kirjavigu. Samuti vaata vormistust.

„Mineraloogiline kristalsete kivimite koostis“

Peamiste, teisejärguliste, juhuslike ja sekundaarsete koostisosade kirjeldus võiksid olla loetelus.

  • „Peamised koostisosad - päevakivid, kvarts...“
  • „Teisejärgulised koostisosad — esinevad kivimites…“
  • „Juhuslikud mineraalid - esinemine on…“
  • „Sekundaarsed mineraalid – tekivad moondeprotsessidel…“

--Laurino 13. november 2011, kell 20:57 (EET)


Kivimite jaotus ja koostis jms ei ole selle artikli teema. --Epp 20. detsember 2011, kell 05:53 (EET)