Arutelu:Kvantitatiivne struktuur-aktiivsussõltuvus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Sellele tuleb korrektne pealkiri panna. --Epp 22. oktoober 2014, kell 12:05 (EEST)

Antud pealkiri "Kvantitatiivne struktuur-aktiivsus sõltuvus" on täiesti õige ja ka Eesti keelsetes teadustekstides laialt levinud mõiste. Konsulteerisin ka Tartu Ülikooli keemilise-füüsika professor Peeter Burkiga ja teadur Kaido Tämmiga, kes mõlemad tunnistasid algse mõiste õigsust. Ka Eesti rahvusbibliograafia kodulehel on esitatud mõiste eelneval kujul: http://erb.nlib.ee/?reg=e4e3d3d2 . Lisaks ei sobi vahepeal kasutaja Andres poolt muudetud pealkiri, sest sõna sõltuvusseos on juba omaette väär sõna, sest see tähendaks sõltuvuse sõltuvust (ehk seose seost). -- JaanusBurk (arutelu) 23. oktoober 2014, kell 18:56 (EEST)

Võtsin selle väljendi siit (panin ainult sidekriipsu asemele "ja", seda tegin omavoliliselt). Usutavasti ei ole see sinna ka päris omast peast pandud.
Praegune pealkiri on ilmselgelt keeleliselt vigane. Palun erialainimestel keelekorraldajatega konsulteerida ja leida koos rahuldav termin.
Ma ei ole kindel, miks on kasutatud sõna "sõltuvusseos". Tavaliselt "seos" ja "sõltuvus" sünonüümid ei ole: sõltuvus on asümmeetriline (üks asi sõltub teisest), vastastikust sõltuvust tuleb eraldi mainida. Seos on sümmeetriline: kaks asja on teineteisega seotud. Praegune väljend jätab selgusetuks, mis millest sõltub. Ja selline sidekriipsuga väljend ei ole minu meelest eesti keelele omane.
Sõna "kvantitatiivne" asend on teistsugune küllap sellepärast, et eesti keeles asetseb omadussõnaline täiend põhisõnale lähemal kui omastavaline täiend.
Kõige silmatorkavam on eksimine õigekirja vastu. Pealkirjas olev konstruktsioon on keelereeglite vastane, sest ei saa olla nimetavas käändes lahku kirjutatavat täiendit. Andres (arutelu) 23. oktoober 2014, kell 20:21 (EEST)


Vikipeedia jaoks peaksime selle ikkagi eesti keelde tõlkima. --Epp 23. oktoober 2014, kell 19:39 (EEST)

Ka Eesti standardikeskusele on antud termin "Kvantitatiivne struktuur-aktiivsus analüüs", link lehele. Minu esitatud mõiste, mida kasutatakse antud vallas päris tihedalt on antud termini analoog. Lisaks on antud artikkel tehtud Tartu Ülikooli aine "Eesti keele väljendusõpetus (LOFY.00.003)" raames, kus enne artikkli ülesse laadimist vikipeedia põhiruumi peab saama selleks nõusoleku Eesti keele filoloogi poolt, kelle ülesanne ongi vaadata, et saaks keeleliselt korrektne artikkel. Antud juhul tunnistas ka tema, et minu kirjutatud pealkirja/mõistet võib kasutada küll. JaanusBurk (arutelu) 24. oktoober 2014, kell 12:37 (EEST)
Ilmse keeleveaga allikatest ei maksa eeskuju võtta. Ju siis filoloogil jäi siinkohal see märkamata. Nagu Andres välja tõi, praeguses pealkirjas ei ühildu eestäiend "struktuur-aktiivsus" põhisõnaga "sõltuvus". Selle kohta saad juurde lugeda siit. Pikne 24. oktoober 2014, kell 13:09 (EEST)
Fakt on see, et tal ei jäänud see märkamata, sest ma veel ekstra küsisin tema käest, mis minu pealkirjas siis valesti on. Vastus oli, et selline kirjutusviis on tavakeeles ebaloomulik, aga kuna seda kasutatakse ka erialatekstides, siis võib nii jääda. Kui see rohkem sobib võib ka "struktuur-aktiivsus sõltuvus" asemele panna "struktuuri-aktiivsuse sõltuvus", sest ka sellist kirjutusviisi olen näinud teadustekstides. Lisaks ma nüüd otsisin sõna sültuvusseos ka ÕS-st ja sealt leidsin selle nii: sõltuvus+seos=sõltuvus, seega ei suuda ma ikka leida, miks sellist sõna peaks üldse kasutama. JaanusBurk (arutelu) 24. oktoober 2014, kell 13:35 (EEST)

Asi pole selles, et peaks kasutama tingimata seda väljendit, mille mina leidsin, vaid 1) praegune väljend on vastuolus õigekirjareeglitega ja 2) ta ei ole ka muidu keeleliselt hea.

Mis puutub esimesse, siis ma küsisin Peeter Pällilt nõu ning ta vastas, et tema arvates võiks kirjutada kokku "kvantitatiivne struktuur-aktiivsussõltuvus" ning pikema väljendi puhul kasutada omastavat (struktuuri-aktiivsuse/omaduse sõltuvus), aga ta jätab selle küsimuse ka kolleegidele, kes täna vastavad.

Mis puutub teisesse, siis soovitan erialainimestel teha terminite väljatöötamisel terminoloogidega koostööd, et saada heakeelsed terminid.

Sellest argumendist, et kasutatakse, ma ei saa aru. Paljud inimesed teevad ju keelevigu. On küll mõned juhtumid, kus eriala tekstidest lubatakse üldnormist hälbivat keelekasutust (ajastute jne nimed või nimetused stratigraafias, kultuurtaimede sortide nimed, väikese tähega kohanimed liiginimtustes), aga selle kohta siin erandit tehtud ei ole ja see tundub ka häirivama rikkumisena. Andres (arutelu) 24. oktoober 2014, kell 14:33 (EEST)

See viimase väljapakutud "kvantitatiivne struktuur-aktiivsussõltuvus" termin oli ka minu esialgne variant mõisteks. Siis aga selgus, et teadustekstides kasutatakse seda pigem lahkukirjutatud kujul. Üldjuhul ongi keel ju ikkagi kokkuleppeline looming, mis muutub üldjuhul selle järgi kuidas sõnu kasutatakse (palju on sõnu muudetud aktsepteeritavateks, kuna nende kasutus on väga tihe). Kuna antud hetkel on väga pikalt juba kasutatud kvantitatiivne struktuur-aktiivsus sõltuvus, siis ma ei leia siiski põhjust, miks seda ei võiks nii kasutada, seda enam, et tegu on vägagi spetsiifilise erialase sõnaga. Lõppkokkuvõttes olen ma täitsa päri seda viimati soovitatud kujule muutma, kui te ütlete, et sel viisil on termin keeleliselt korrektne. JaanusBurk (arutelu) 24. oktoober 2014, kell 15:26 (EEST)
Muidugi on keel kokkuleppeline, ja keelekorraldajate tääst sünnivad üldised kokkulepped, millest Vikipeedia tegijate tumik püüab kinni pidada esiteks selleks, et vältida viljatuid vaidlusi ja ebaühtlust (suurelt jaolt selleks muide on ka keelekorraldus olemas), ja teiseks selleks, et Vikipeedia saaks olla tõsiselt võetav entsüklopeedia (keelevead jätavad mulje ebausaldatavusest). Vikipeedia ei saa endale lubada keelenormide teadlikku eiramist. Tegelik tarvitus võib viia keelenormide muutumisele, aga praegusel juhul pole seda toimunud. Paljude mõistete kohta on kasutusel mitu terminit ja termineid võidakse muuta.
Ma soovitan keemikutel uusi termineid kasutusele võttes pidada nõu terminoloogidega. Leian, et siinne termin, mille ehitus on inglise keele järgi kopeeritud, on eesti keele loogika vastane ja kahjustab mõtteselgust.
Ootame vast ära, mis teised keelekorraldajad ütlevad, siis muudame pealkirja. Andres (arutelu) 24. oktoober 2014, kell 17:30 (EEST)

Keelenõu ametlik vaste:

Niimoodi neid sõnu kirjutada ei ole muidugi ortograafiliselt õige. Pakun, et võiks olla kvantitatiivne struktuur-aktiivsussõltuvus või kvantitatiivne struktuuri-aktiivsuse sõltuvus. Viimane mall sobib paremini, kui täiend on pikem ja keerulisem, nt kvantitatiivne struktuuri-aktiivsuse/omaduse sõltuvus.

Andres (arutelu) 27. oktoober 2014, kell 14:12 (EET)

Saan aru, et sa pealkiri sai muudetud, seega parandasin ka artilkli sees termini kvantitatiivneseks struktuuri-aktiivsuse/omaduse sõltuvuseks. JaanusBurk (arutelu) 27. oktoober 2014, kell 14:28 (EET)