Arutelu:Garantiivastutus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Millisest allikatest see on võetud? Andres 11:32, 7 august 2005 (UTC)

Ingliskeelsest Wikist --Lulu 12:16, 7 august 2005 (UTC)

Kust Sa võtad, et strict liability on eesti keeles otsene vastutus? Andres 15:57, 7 august 2005 (UTC)

Näiteks tsitaat Riigi Teatajast:

„Ringkonnakohus leidis, et J. Jaanis kui asutuse juht, kellel lasus otsene vastutus asutuse rahaliste vahendite ja materiaalsete väärtuste säilivuse eest ... “

RKKKo RT III 1999, 3, 36

Võiks muidugi kontrollida mõnest õigusleksikonist, mida mul hetkel ei ole. Võimalik ka, et Heiki e oskab kinnitada või ymber lykata: ta on juuras rohkem kodus ja saab ehk ka viite otsida, kui vaja. --Lulu 16:51, 7 august 2005 (UTC)

Tsitaat, mille Sa tood, ei kinnita minu meelest kuidagi, et "otsene vastutus" tähendab seda, millest artiklis räägitakse. Andres 17:17, 7 august 2005 (UTC)

Jah, see kinnitab vaid seda, et selline juriidiline mõiste on eesti keeles ametlikult kasutusel. Ootame ära asjatundjamate arvamuse. --Lulu 17:19, 7 august 2005 (UTC)

Ma vaidlustasin artikli sisu, sest pole teada, millal asjatundjad siia jõuavad. Andres 17:24, 7 august 2005 (UTC)

Lisasin märkuse ja võtsin vaidlustamise maha. Teine variant oleks teha artikkel ingliskeelse pealkirjaga. --Lulu 09:58, 8 august 2005 (UTC)

Panin vaidlustamise tagasi, sest ma vaidlustan just seda, et strict liability on eesti keeles otsene vastutus. Kahtlustan, et sellel terminil on eesti keeles hoopis teine tähendus. Kui ingliskeelsel väljendil eestikeelset vastet ei ole, siis tulebki pealkirjaks panna ingliskeelne termin. Andres 10:11, 8 august 2005 (UTC)

Üldine kommentaar paljude õigusteaduse artiklite juurde. Kas poleks parem sõna jurisprudents asemel kasutada oluliselt selgemat ja eestipärasemat õigusteadust. Võibolla eriala spetsialistid kasutavad jurisprudentsi enam aga arvan, et Vikis peaksime mõtlema muuhulgas ka sellele, et nt. 8. klassi õpilane oleks võimeline vähemalt mõiste definitsioonist ilma VS-i abita või võõrsõna linki klikkimata aru saama. --Boy 20:31, 7 august 2005 (UTC)

Täiesti nõus, eelistada tuleb eestikeelset sõna, kuid mõnes kontekstis ei saa õigusteadust kasutada. Igal juhul on jurisprudents aga alati lingitud, kustkaudu ka õpilane leiab üles tähenduse. --Lulu 20:37, 7 august 2005 (UTC)

Mul tekkis kah seda artiklit lugedes alguses sama küsimus, aga näiteks ühe konventsiooni eestikeelses tekstis on see tõesti niimoodi tõlgitud.

See aga on väga problemaatiline tõlge, mille kohta katsun küsida mõne inimese käest, kes õigustõlkega tegelevad. Soovitan pealkirjastada artikkel kas riskivastutus või garantiivastutus, ning teha sünonüümina ka otsese vastutuse alt ligipääsetavaks. (Kui see muidugi tehniliselt võimalik ja organisatsiooniliselt soovitav on.) --Heiki e 10:47, 8 august 2005 (UTC)

Artikkel "Otsene vastutus" peab kindlasti olema, kuid sellel peab olema teine sisu. Kui strict liability tõlge "otsene vastutus" on kuidagigi aktsepteeritav, saab artikli algusesse paigutada täpsustuse. Andres 11:10, 8 august 2005 (UTC)

Noh, on näiteks selline tsitaat autoriteedilt :)

„"Garantiivastutus tähendab vastutust, mida iseloomustab seaduses sätestatud eeldus, et lepingulise kohustuse võtmisega garanteerib lepingupool ka selle täitmise ja vastutust kohaldatakse üldjuhul ainuüksi kohustuse rikkumise fakti alusel. Sellisena vastandub (garantiivastutus)...süülise vastutuse kontseptsiooniga..."“

Kull,I. jt. Võlaõigus I. Üldosa. Tallinn: Juura 2004, lk 192.

Janno Lahe kasutab oma doktoritöös riskivastutuse mõistet (lk 6), mille vasteks annab strict liability. --Heiki e 14:03, 8 august 2005 (UTC)