Arutelu:Fourier' spektroskoopia

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Artikli sisuline pool on korras: kõik vajalik informatsioon oli välja toodud. Viiteid võiks juurde otsida. Artikkel on vale nimega! Fourier' spektroskoopia hõlmab rohkem kui infrapunaseid lainepikkusi.

Mõndades kohtades on otsetõlge, millest tulevad segased sõnastsed ja liigsed võõrsõnad. Näiteks radiatsiooni asemel võiks kasutada kiirgust. Transformatsioon tuleks kindlasti asendada teisendusega, sest transformatsioon kõlab väga imelikult. Sulgusid on valesti kasutatud. Kui sulgudes on pikem täpsustus, siis kirjuta pigem uus lause. Kui sulgudes on arv või lühike täpsustus, siis kirjuta see lausesse sujuvalt sisse. Esines liiga kõnekeelseid väljendeid ja mõnes kohas jäi seletus segaseks. Kaldkriipsu ei tohiks kasutada sidesõnana. Esines ka paar termini ja kirjaviga.


Tegin põhjaliku loetelu, millega ma rahule ei jäänud:

Üldine kirjeldus on segane.

Transformatsioon tuleks asendada teisendusega.

Liiga palju sulge, kirjuta pigem uus lause või lausesse sisse.

" ei ole võimalik mõõta otseselt aatomeid vaid mõõdetakse aatomite vahelisi sidemeid ". Ei ole asemel võiks olla pole. Mis mõttes aatoimeid mõõta?

"infrapuna neeldumine" asenda infrapunase kvandi või laine neelduminsega.

"Iga neeldumisspektroskoopia eesmärk on mõõta, kui hästi proov neelab erinevatel lainepikkustel valgust." kõlab minu arvates imelikult ning sõnastaksin ümber: "Neeldumisspektroskoopia mõõdab eineva lainepikkustega valguse neeldumist."

Muuda absorbeerimine neeldumiseks.

"joonistuks välja" on minu arvates liiga kõnekeelne.

"erineva lainepikkusega kiiri" pole korrektne, kuna kiir on ainult üks.

Furier on näpuviga.

"Algandmete töötlemisel arvutiga, saadakse uuritava proovi infrapuna spekter. Kusjuures kasutatakse matemaatilist algoritmi nimega Fourier’ transformatsiooni. Algandmete asemel on käibel mõiste interferogramm." puhul kasuta "Tekkinud inteferogrammi töötlemisel arvutil " ja jäta algandmed välja.

"Lainepikkuste alumine piir määrati kõrgeima tuntud vibratsiooni sagedusega " jääb segaseks: milleks ja mis mõttes määrati?

"Kauginfrapuna mõõtmiseks, tuli välja töötada ülitäpsed difraktsioonivõred, mis võimaldaksid asendada seni hajutava elemendina kasutusel olnud prismad" puhul jääb mulje, et prismasid pole tänapäevani veel asendatud difraktsiooni võredega.

Radiatsioon tuleks asendada kiirgusega.

Taskukohne on minu arvates liiga kõnekeelne.

’’miniarvutite’’ on liiga kõnekeelne.

"Kusjuures üks peegel liigub risti tasandiga " puhul tekib mulje, et peegel liigub ise. Kasuta pigem peeglit nihutatatkse.

Sedasi on liiga kõnekeelne.

"peegelduvad peeglitelt" on mõttetu sõna kordus.

Kaldkriips pole sidesõna.

" kiirte uuel kombineerumisel toimub valguslainete interferents" kombineerimise asemel oleks korrektsem liitumine

signaali/müra suhe asenda signaal-müra suhtega

kuidas saab signaal-müra suhe olla vähemväärtuslik?

kiirtekäigu asenda käiguvahega ja tekita sellest mõiste.

"maksimaalseks resolutsiooniks saadakse 0,5 cm" asenda "maksimaalseks resolutsiooniks on 0,5 cm"

Absorbeerimine asenda neeldumisega.

"proovi sees varieerub kindla keemilise koostisega molekulide vaheline keemiline side" võiks ümber sõnastada "kui kindla keemilise koostisega proovis eksisteerib varieeeruv keemiline side"

"vibratsiooni-rotatsiooni spektrit" kirjuta "vibratsiooni- ja roatsioonispektrit" või "vibratsioon-rotatsioon spektrit", vastavalt sellele, kas mõtled kahe sõnana või ühena.

"ei läbi infrapuna kiirgus seda" korral on sõnade järjekord vale.

"Praktikas koosneb interferogramm reast mõõdetud intensiivsustest." puhul võiks kasutada reast asemel järjest.

"Intensiivsused on saadud kindlate väärtustega tõkestustel." puhul pole tõkestus lahti seletatud.

Fourier transformatsiooni võrrandit ei eksisteeri, kuid eksiteerib vastav valem.

"Esimene valem näitab võimsustiheduse variatsiooni tee pikkuse erinevuse funktsioonina, mis iseenesest on interferentsi muster." jääb segaseks

"FTIR’ spektri saamiseks tuleb konstrueerida interferogramm prooviga ja ilma proovita." jääb mulle segaseks.

steppermootorit peaks olema kokku

Fourier ülakoma puudub.

Kasutusalade ettelugemisel ära alusta ühesõnalise lausega. Lisaks allub punktide loetelu samadele reeglitele, nagu tavalised laused. Vaata õigekeelsuse esimese loengu slaide leheküljel 38. Eemalda semikoolon.

Kasuta "nagu näiteks" asemel lihtsalt näiteks

Konverteeritakse asemel võiks olla muudetakse.

--Andrjus 11. november 2011, kell 20:57 (EET)


Palun lase mõnel keelevaistuga sõbral artikkel üle vaadata ja komistuskivid kätte näidata, siin on päris palju näpu- ja tähelepanuvigu. Adeliine 14. november 2011, kell 13:51 (EET)


Peab vaatama, kas selle artikli ajaloos on midagi, mida saaks siin kasutada. Adeliine 23. november 2011, kell 22:06 (EET)


 • Kui artikli pealkirjas on "spektroskoopia", siis ei saa esimeses lauses defineerida spektroskoopi.
 • Fourier’ teisendus infrapuna spektroskoop on keeleliselt vale
 • infrapuna spketroskoopia on väga vigane
 • "informatsiooni omandamiseks" ei tundu siin õige väljend
 • keegi targem võiks öelda, kas "infrapuna" on üldse iseseisva sõnana olemas
 • sidesõna "vaid" ees on koma
 • Molekuli osa muutub kas positiivsemaks või negatiivsemaks. Ei saa aru.
 • Lauses "Eespool kirjeldatud valguskiire..." üks koma liigne. Samuti lauses "Algandmete töötlemisel..."
 • Lauset ei ole hea alustada sõnaga "Kusjuures"
 • Algandmete asemel kasutatakse mõistet interferogramm. Ei saa aru
 • ära liialda sõnaga "nimega"
 • samuti ei tasu lauset alustada sõnaga "kuid"
 • suurendada kuni 25 μm kas suurendada 25 μm või suurendada 25 μm-ni?

Proovi nüüd jälle näpu- ja muid vigu parandada ise (koos sõbraga). Adeliine 4. detsember 2011, kell 19:09 (EET)


 • liiga palju näpuvigu
 • elektronpilve, elektrontihedus
 • molekuli osa muutub kas positiivsemaks või negatiivsemaks ebaloogiline, kuidas saab molekuli osa muutuda positiivsemaks või negatiivsemaks? nii saab muutuda mingi suurus või näitaja, mitte molekuli osa
 • lairiba valgusallikas ei ole õige
 • Termini "algandmed" asemel on käibel "interferogramm". (on see ikka õige?)
 • Kauginfrapuna mõõtmiseks tuli
 • järgmises lauses kaks koma liigsed ja üks koma puudu
 • kobakad ei sobi entsüklopeediasse
 • samas lauses üks koma liigne
 • Lauses "Kiirtejagaja materjal..." koma puudu
 • Lauses "Näiteks kasutatakse germaaniumi..." koma puudu
 • vastasfaasis
 • neeldumisspektriks
 • sõltub FTIR-i resolutsioon sellest, kui
 • vesiniksidemed
 • Lauses "Samas tänapäevased spektromeetrid..." jäta ära "samas"
 • jne

Adeliine 23. detsember 2011, kell 05:20 (EET)


 • Vabandust, koma ei olnud liigne mitte lauses "Algsed kauginfrapuna spektrofotomeetrid...", vaid sellest järgmises lauses. Kirjutasin kogemata "järgmise" asemel "sama".
 • õhukest kilet
 • Lauses "Esimesed FTIR spektromeetrid..." koma liigne
 • Tüüpiline kasutatav instrument oli; samas lauses jäta ära "poolt"
 • suurtähtlühendi käänamisel kasuta sidekriipsu: FTIR-i
 • Multipleks ja läbilaske eelis Ei saa aru
 • gaas kromatograaf-infrapunaspektromeetriat nii ei ole õige
 • "nagunäiteks" ees käib koma
 • Ramani hajumine
 • Lauses "Absorptsiooni FTIR spektromeetri..." koma puudu
 • Fotovool spekteris ??
 • standardset
 • lairiba-allikas
 • välislinkidena on mõtet panna neid linke, kus taga on eesti keele oskajale mõistetavad materjalid (eestikeelne tekst, pildid, joonised, tabelid)

Adeliine 2. jaanuar 2012, kell 13:06 (EET)