Arutelu:Elektrolüüt

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Minu meelest tuleks esimene ja teine lause siduda: elektrolüüt on aine, mille elektrijuhtivus põhineb vabade ioonide liikumisel. Andres 8. juuli 2006, kell 15.16 (UTC)

Mõtlesin selle üle, aga ei suutnud välja mõelda. Olen, Andres, sinu pakutud variandiga nõus. Jaan513 8. juuli 2006, kell 15.21 (UTC)


Tegin alguses paranduse, sest seni tehtut oli ignoreeritud. Andres 6. november 2011, kell 06:15 (EET)

Artikkel on üldiselt hästi kirjutatud, tekst on arusaadav. Pilte küll ei ole, aga arvan, et saab ka ilma hakkama. Viiteid algallikail võiks rohkem olla, kui vähegi võimalik. Vikipeedia siselike on seeeest piisavalt. Silma jäid mõned puuduvad komad ning osad märgid ja numbrid ei ole indeksis nagu nad võiks olla.Mõnda lauset võiks ümber sõnastada. Tegin enda ettepaneku selleks, kuid kui keegi suudab parema sõnastuse välja mõelda, võib seda kasutada. Parandust vajaks järgmised kohad: Nõrga elektrolüüdi paragrahvis süsihappe valemi taga sulg kaduma läinud. Happe nimetuse ja valemis sulu vahel võiks olla igal juhul tühik, et säilitada ühtset stiili. Tugeva ja nõrga elektrolüüdi peatükkides „näiteks“ taga ei peaks minumeelest olema koolonit, kuna puudub kokkuvõttes osa. Füsioloogiliste nähtuste peatükis võiks elementide keemiliste nimetuste juures numbrid ja plussid,miinused olla vastavalt üleval või allning vesinifosfaadi valmis on number 2 puudu(ingliskeelses artiklis on ta seal). Lektrokeemia peatükis number kaks võiks olla indeksis: Reaktsiooni käigus eraldub vesinik gaasina (H2)... Plussid ja miinusedtuleks tõsta: ...positiivsed kaaliumi ioonid (K+) liiguvad lahuses...; ...tekkivad prooton (H+) ja... ... elektrolüüdist pärinevad K+ ja Cl- ioonid. [komad ja sõnade järjekord]: Näiteks, kui naatriumkloriid kõrgel temperatuuril ära sulatada, siis saadud vedelal soolal on samuti elektrijuhtivus. Selle järgi, kui suur osa lahustatava aine molekulidest lahustis dissotseerub, saab kirjeldada elektrolüütide tugevust.... Kui lahustis dissotseerub suur osa lahustunud molekule ioonideks, on tegu tugeva elektrolüüdiga. Kui dissotseerub ainult väga väike osa molekulidest, on tegu nõrga elektrolüüdiga. ... südameprobleeme, kui inimesele ei võimaldata kohest arstiabi. ... ainult arteriaalsete veregaaside mõõtmisel, kuna see on... ... palju kordi aeglasemini, kui elektrolüüdist pärinevad K+ ja Cl- ioonid. ...või metallil toimub , toob kaasa kasuliku elektrilise efekt... – Siin lauses üleliigne tühik koma ees.

 • ...väiksem kui prootonite arv, antud nähtus on...

--> Võiks olla erladi lause: ... või väiksem kui prootonite arv. Antud nähtus on keemilise dissotsiatsiooni tulemus.

 • Üksikud elektronid tavaolukorras ei saa iseseisvalt liikuda lahuses ühelt elektroodilt teisele

--> Tavaolukorras ei saa üksikud elektronid iseseisvalt liikuda lahuses ühelt elektroodilt teisele...

 • Samuti on võimalik, et ainete reaktsioonil veega produktid on võimelised dissotseeruma ioonideks...

-->...et ainete reaktsioonil veega, on produktid võimelised dissotseeruma...

 • Patareid, nendes on kaks erineva elektron afiinsusega metalli elektroodidena kasutusel.

--> Patareid -- nendes on kaks erineva elektronafiinsusega metalli elektroodidena kasutusel.

 • Galvaniseerimisel elektrolüüt üheaegselt kannab metalli galvaniseeritavale...

--> Galvaniseerimisel kannab elektrolüüt üheaegselt metalli galvaniseeritavale...

 • ...dielektriku või isolaatori kiht, elektrolüüdi kiht ise...

-->...dielektriku või isolaatori kiht. Elektrolüüdi kiht ise...

 • ...määratakse suhtelist õhuniiskust. (vt hügromeeter)

--> määratakse suhtelist õhuniiskust (vt hügromeeter).

Muidu hästi kirjutatud. Kui mainitud parandused tehtud, on see korralik artikkel. --Capt Obvious 13. november 2011, kell 17:17 (EET)


 • Lauses "Samuti on võimalik, et..." üks koma liigne. Samuti lauses "Näiteks, kui naatriumkloriid..."
 • Lauses "Elektrolüüdi lahus võib olla..." koma puudu
 • Antud süsteemis muundavad elektroodireaktsioonid
 • kütuselementides ühendab tahke elektrolüüt

Adeliine 23. november 2011, kell 05:21 (EET)