Arutelu:Ehhinokokk

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Paeluss? Andres 5. november 2011, kell 08:48 (EET)

Kas perekonnal eestikeelset nime pole? Andres 11. november 2011, kell 12:10 (EET)

Kui perekonna nimi on ehhinokokk, peaks pealkirjas kasutama seda. Andres 11. november 2011, kell 19:35 (EET)

Artikli soovituslik maht on täidetud. Tavalugejale piisavalt põhjalik ja kergesti mõistetav. Illustreerivat materjali on piisavalt. Kasutatud viited on usaldusväärsed ning neid on küllaldaselt. Vormistuse koha pealt võiks ühtlaselt kogu artikli vältel punkti (sõna) ja viite vahel tühikut mitte olla. Tuleks tähelepanu pöörata viitamise stiilile, kõik viited peaksid olema ühesuguse vormistusega, kuna mõne viite puhul on raske aru saada mis on raamatu või artikli pealkirjaks.

Tähelepanekud:

 • Echinococcus ehk ehhinokokk võiks olla, kuna kasutad artiklis peamiselt eestikeelset väljendit.
 • Ehhinokokkide perekonda kuuluvad paelussid on kosmopoliitse levikuga.
 • Ametlikult eristatakse selles perekonnas viite eri liiki: ... Koolonile peab eelnema kokkuvõttev sõna ning "tänapäeval" võiks asendada mõne teise sõnaga, kuna paari lause pärast räägitakse uuematest käsitlustest.
 • E. felidis peaks sisaldama käändelõppu.
 • Inimestel põhjustavad need parasiidid haigust nimega ehhinokokoos. Muudaksin ära sõnade järjekorra.
 • Liikide E. oligarthrus ja E. vogeli areaal on Kesk- ja Lõuna-Ameerika ... . Sõna "levima" on ühes lõigus liialt palju kasutatud.
 • Ehhinokokkidel on oma elutsükli jooksul kaks peremeest ... . Sõna "läbimise" on üleliigne.
 • Hermafrodiitsed täiskasvanud paelussid on lõpp-peremehe peensoolde kinnitunud. Muudaksin sõnastust.
 • Ehhinokoki munad või mune sisaldavad küpsed lülid satuvad väliskeskkonda roojaga. Sõna "koos" on üleliigne.
 • Punarebane on ladina keeles Vulpes vulpes. Koer on ladina keeles Canis lupus familiaris.
 • Põistang-paelussi ja alveokokk-paelussi jaotuse juures võiks esimesena kirjutada vaheperemehest ja seejärel lõpp-peremehest.
 • Moodustunud tsüstid on põistang-paelussi puhul unilokulaarsed (ühekambrilised), paiknedes enamasti maksas või kopsus, kuid võivad asuda ka näiteks kesknärvisüsteemis, skeletilihastes ja luudes.
 • ... kass (Felis silvestris catus) ja ilves (Lynx lynx). "Ja" eest tühik puudu.
 • Esineb põhjendamatult rasvases kirjas sõnu.
 • Ehhinokokoos on haigus, mis on inimestele teada-tuntud juba sajandeid. "Teada-tuntud" väljend ei ole siin sobilik.
 • "Talmud" on kogu pealkiri, seega peab olema jutumärkides.
 • ... on tõelisi edusamme selle haigustekitaja kindlaks määramisel ja kirjeldamisel tehtud alles viimase 200 aasta jooksul.
 • Esimene progress ehhinokokoosi põhjuste uurimises... . "Edusamm" vahetada mõne teise sõna vastu, kuna eelmises lauses kasutati seda sõna alles.
 • Nakatunud vaheperemehed võivad looduses tihedamini kiskluse ohvriks sattuda, seda eriti juhul kui tsüstid asuvad kopsus. (Eckert et al, 2001a) - Viide pole korrektne.
 • Ravimata jätmisel on AE patsientide suremus väga kõrge, ulatudes kuni 90%-ni.
 • Ravitakse enamjaolt operatsiooni ja pikaajalise kemoteraapiaga, kuid raskematel juhtudel võib osutuda vajalikuks ka maksasiirdamine. Muudaksin sõnastust.
 • ... ehhinokoki munad võivad kinnituda karvadele, kui püherdatakse teiste loomade (näiteks linnarebase) väljaheidetes. Muudaksin sõnastust.
 • 50° C - kraadi tähise kirjutamisel on tühik ° ja C vahel.

Keeleline kvaliteet on väga hea, õigekirja ning näpuvigu ei esinenud. Artikli ülesehitus ja vormistus sarnaneb headele artiklitele.

--Penny sue 11. november 2011, kell 17:00 (EET)


 • viit liiki
 • noogud kindlasti linkida
 • närvitängust
 • Lauses "Vaheperemehed võivad nakatuda..." koma puudu
 • taksonid linkida (eestikeelsed nimetused, esimesel esinemisel)
 • "nagu näiteks" ja samas tähenduses "nagu" ees on koma
 • Vaheperemehe peensooles vabaneb onkosfäär
 • Inimeste nimed linkida

Üldiselt tubli! Adeliine 23. detsember 2011, kell 04:27 (EET)

Kuidas pealkirjaga jääb? Kas see ei saaka eeatikeelne olla? Andres 23. detsember 2011, kell 07:58 (EET)

Alveokokkide vahepealkirjas on ununenud ladina nimi kursiivi panna. Ning jah, põhimõtteliselt võiks artiklis algusest peale kõnelda ehhinokokkidest, Echinococcuse pealt saab siia suunata. --Oop 23. detsember 2011, kell 10:46 (EET)

Peaks kontrollima, kas Echinococcus on sama mis ehhinokokk. Andres 23. detsember 2011, kell 22:18 (EET)
Peaks olema küll. --Kk 23. detsember 2011, kell 22:31 (EET)