Arutelu:Atenuaator (geneetika)

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Termini kirjapilt pealkirjas ja tekstis on erinev. Esineb mitmeid lausestusvigu, toon välja 10 esimest.

Attenuaator mängib olulist regulatoorset rolli prokarüootides kuna nende organismides puudub tuum.

1) prokarüootides, kuna nendes (neis) organismides/ prokarüootides, kuna nende organismis

Praegune lause tähendaks, et ühel prokarüoodil on mitu organismi.

2) sidesõna kuna ees on puudu koma

Attenuaator on spetsiifiline regulatoorne DNA järjestus, mille transkribeeritud RNA moodustab sekundaarset struktuuri.

3) Minu teada peaks olema õige sekundaarse struktuuri

See struktuur saab reguleerida translatsiooni aktiivsust sõltuvalt erinevatest faktoritest.

Muudaksin lausestust: see struktuur saab erinevatest faktoritest sõltuvalt reguleerida translatsiooni aktiivsust.

Heaks näideks on trp-operon bakterites

4) Peetakse stiiliveaks kui liialdamine saava käändega. Parem on Hea näide

Kui rakus on suur trüptofaani kontsentratsioon, siis bakteril ei ole vaja seda juurde sünteesida

5) Võimalusel tuleks vältida lause alustamist sidesõnaga. Kirjutaksin näiteks: Piisavalt suure trüptofaani kontsentratsiooni korral rakus ei ole bakteril vaja seda juurde sünteesida.

Kui RNA Polümeraas seondub trp-geeniga, siis ribosoom kohe hakkab transleerima.

6) Lause algab sidesõnaga. Kohe asemel oleks minu arvates õigem kasutada koheselt: RNA Polümeraasi seondumisel trp-geeniga hakkab ribosoom koheselt transleerima.

See erineb translatsioonist eukarüootides. Seal RNA peab kõigepealt väljuma tuumast

7) Kirjutaksin üheks lauseks, tuleks parandada sõnade järjekorda lauses: See erineb translatsioonist eukarüootides, kus RNA peab kõigepealt tuumast väljuma.

Attenuatsiooni järjestus asub mRNA liider-järjestuse (5´-UTR) ning trp-operoni geeni vahel ning sisaldab 4 põhilist domääni, mis saavad sõltuvalt tingimustest omavahel spetsiifiliselt paarduda.

8) Olen samuti näinud mitmesugustes õppematerjalides kasutatavat sõna domään, kuid ÕS kohaselt on õige domeen.

(Ehk kolmas saab siduda kas teise või neljandaga)

9) Kasutaksin sõna seostuda. Täpsustav märkus võiks olla eelmise lause osa ning alata väikese tähega.

Attenuaator esimeses domäänis on trüptofaani-sisaldavaid peptiidide sünteesi "juhend" ehk instruktsioon.

10) Peaks olema trüptofaani sisaldavate peptiidide, ei näe põhjust kasutada sidekriipsu.


Edaspidises tekstis on samuti probleeme ühildumise, lauseehituse ja trükivigadega. Jääb mulje justkui autor poleks oma tööd enne avaldamist süvenenult läbi lugenud, sest paljud vead näivad olevat põhjustatud hooletusest eesti keelde tõlkimisel. Sisu kohta puudusi välja tuua ei oska, illustreerimine eestikeelsete skeemidega on antud teema puhul ilmselt raskendatud. Väga hea oleks tekstisisene viitamine algallikatele, kuna võimaldaks lugejal soovi korral konteksti täpsustada ja väidete päritolu kontrollida. Jõudu artikli täiustamisel. Khyd 11. november 2011, kell 22:07 (EET)[vasta]


 • Artikkel peaks algama: "Atenuaator on ..." ehk esimene lause peab olema definitsioon ehk ütlema, mis see atenuaator on.
 • Õige on atenuaator ja atenuatsioon mitte attenuaator
 • Lauses "Atenuaator mängib olulist..." puudu koma
 • trüptofaani sisaldavate peptiidide
 • kolmandal ja neljandal domäänil
 • mõlema mehhanismi
 • samal ajal, kui
 • DNA-d, DNA-lt jne, ka teiste sarnaste suurtähtlühendite juures
 • Luses "Peatunud ribosoom blokeerib..." võiks ära jätta sõna "samaga"
 • väldi konstruktsiooni "midagi tehti kellegi poolt", kasuta "keegi tegi midagi" või "midagi tegi keegi"
 • Lauses "Bakterites, kus TrpR..." koma puudu
 • Totaalne regulatsiooni tase trp-operonis oli trpR mutantidel seitse korda madalam kui metsiktüübil, kuid siiski märkimisväärne. See on keeleliselt vigane ja kahtlen ka sisulises õiguses, aga kuna allikaviidet pole lisatud, siis ma ei saa kontrollida ega parandada.
 • trp-operoni kogujärjestuse sekveneerimisel oli koheselt märgatav ebatavaline avatud lugemisraami (ORF) enne trüptofaani biosünteesi ensüümide valke kodeerivat struktuurset ORF´i. Ei saa aru
 • tuleb kasutada tekstisisest viitamist: lisada viited konkreetsete lausete või lõikude järele, mitte ainult lõppu.
 • Artikkel tundub veidike lühike

Adeliine 18. detsember 2011, kell 17:44 (EET)[vasta]


 • regulatoorset rolli prokarüootides, kuna
 • trp-operoni kogujärjestuse sekveneerimisel oli koheselt märgatav ebatavaline avatud lugemisraami (ORF) enne trüptofaani biosünteesi ensüümide valke kodeerivat struktuurset ORF´i. Ei saa ikka aru
 • allikaviited peaks olema igal pool, vähemalt iga lõigu lõpus

Adeliine 23. detsember 2011, kell 01:28 (EET)[vasta]


Viidete lihtsalt lõppu kirjapanemisest ei piisa, need tuleb vormistada teksti sisse. Adeliine 28. detsember 2011, kell 02:41 (EET)[vasta]