Arutelu:Antibiootikumiresistentsus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Retsesntsioon

Artikkel "Antibiootikumresistentsus" oli pikkuselt vastav koolitöö nõuetele ning sisult põhjalik, kattes vajalikud teemad. Illustratiivseid pilte on piisavalt, kuna ka inglise keelses Vikipeedias ei olnud neid rohkem ning keeruline midagi lisada. Mainimata ei saa jätta seda, et teine pilt võiks siiski olla eesti keeles.

Artikkel on korraliku ülesehitusega, kuna pole tõlgitud otse inglise keelsest ning valdavalt on kasutatud enda sõnastust.

Artikkel on üles ehitatud vastavalt Vikipeedia tavadele, korrektsed pealkirjad ja alapealkirjad. Siselinkide hulk on piisav ning teksti arusaadavus hea, ei ole võõrsõnu, mis muudaksid teksti mõistmist raskemaks.

Viitamine on üleüldisel heal tasemel, artikkel on enamuselt kaetud korralike allikatega. Ei ole lõike kus viitamine puuduks ning ei ole allikat, kus info pärineb.

Kirjavigadest, mida ei olnud palju, saab ette heita vaid mõnda kokkukirjutamis ja koma viga ning stiilivead:

 • Haigustekitav bakter on antibiootikum-resistentne juhul, kui tal on kujunenud vastupanuvõime ühe või mitme antibiootikumi suhtes.
 • Antibiootikumide laialdane ja põhjendamatu kasutamine ravimeditsiinis soodustab haigustekitavate bakterite ravim-resistentsuse kujunemist.
 • 3.inimesed usuvad, et antibiootikumid on efektiivsed tavaliste külmetushaiguste ravis.
 • Näiteks seakasvatuses on laialdase antibiootikumide kasutamise tagajärjel suurenenud mikroobide mobiilsete plasmiididehulk.
 • Antibiootikumide kasutamine kasvustimulaatorina loomakasvatuses võib suurendada vabadebakteriofaagide hulka sooletraktis ja soodustada antibiootikumiresistentsuse levikut mikroobide hulgas.
 • Seetõttu on ainus, õige ja kõige odavam väljapääs antibiootikum-resistentsuse tekkimise vältimine.

Kokkuvõttes võib öelda, et artikkel on usaldusväärne ning heal tasemel oma korralike ja põhjalike viidetega. Märkimisväärne on ka see, et tegu pole üks-ühele ümbertõlkimisega inglise keelsest artikklist. Laused on hästi mõistetavad. Mõned kirja- ja kokkukirjutamisvead, kuid ei midagi tõsist. Hea artikkel.

Taav 11. november 2011, kell 20:17 (EET)


Kui antibiootikumresistentsus on õige kokkukirjutatult, siis võiks see igal pool olla ühtemoodi. Kas "antimikrobiaalne resistentsus" on sünonüüm? Siis peaks see olema ka artikli alguses paksus kirjas ära toodud. Ja "antimikroobne"?

 • Iga kord, kui haige võtab temale määratud antibiootikumi, hävivad selle suhtes tundlikud bakterid ning jäävad ellu ja jätkavad paljunemist selle ravimi suhtes mittetundlikud bakterid, sest nad säilitavad oma antibiootikumide toime neutraliseerimise võime. Kas on mõeldud sama liigi baktereid? Ehk üht liiki bakteritest osad surevad ja tugevamad jäävad ellu? Seda on vist tagapool selgitatud, aga selguse huvides võiks midagi selle kohta olla mainitud juba alguses. Muidu võib jääda mulje, et ellu jäävad teist liiki bakterid, millel polegi konkreetsest antibiootikumist sooja ega külma.
 • Lauses "Multiravimresistentsus avastati..." võib kriipsud ära jätta.
 • hilises 1950s ja varases 1960s1950ndate lõpus ja 1960ndate alguses, kas täpseid aastaid ei ole võimalik anda?
 • keskmiselt 22% inimestest ei lõpeta oma antibiootikumikuuri, kui haigusnähud kaovad siit jääb mulje, et haigusnähtude kadumisel tulebki kuur lõpetada
 • pildiallkirjas võiks vähemalt penitsilliin olla lingitud
 • Teine pilt võiks tõesti olla eestikeelse tekstiga. See on lihtne pilt, seda saab kergesti kas või Paintis muuta.
 • Ennetamise alajaotuses võiks vältida pöördumist lugeja poole (teie-vorm), sest Vikipeedia ei jaga meditsiinilisi nõuandeid

Paar tähelepanuviga oli veel (ühes kohas lingitud omadussõna algvormile; haigustekitav), aga muidu väga huvitav ja vajalik teema ja tubli töö! Adeliine 22. november 2011, kell 14:39 (EET)


Tänud asjalike retsensioonide eest! Üritasin kõik väljatoodud vead parandada. Antimikroobne, antimikrobiaalne ja antibiootiline resistentsus on põhimõtteliselt küll sünonüümid, kuid arusaamise lihtsustamiseks muutsin kõik "antibiootikumresistentsuseks". Mainitud aastaarvu ei olnud algallikas antud, samamoodi oli ka seal ligikaudne aeg välja toodud. Liinaso 7. detsember 2011, kell 20:10 (EET)