Arutelu:1918

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Akt Eesti Demokratlise Vabariigi väljakuulutamise kohta Pärnu linnas 23 (10) veebruaril 1918 a. kell 8 õhtu.[muuda lähteteksti]

Meie, allakirjutanud Pärnu linna asutuste ja organisatsioonide esitajad, ilmusime tänasel kuu päeval Pärnu linnaameti ruumidesse, et järgmist akti kokku seada:

23 (10) veebruaril 1918 a. jõudis Pärnu linna Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu saadik h-ra Jaan Soop ja tõi Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt 21 (8) veebruaril 1918 a. väljaantud ja selle akti juurde pandud Manifesti Eestimaa rahvastele väljakuulutamiseks Pärnu kreisis ja linnas. Manifesti ettelugemine pandi Eesti Maapäeva liikme h-ra Hugo Kuusner'i pääle. 23 (10) veebruaril 1918 a. kell 8 õhtu luges h-ra Kuusner "Endla" rahvamaja rõdul avalikult Manifesti Eestimaa rahvastele ette, millega Eestimaa manifestis määratud piirides 21 (8) veebruarist 1918 a. iseseisvaks demokratliseks Eesti Vabariigiks kuulutatakse.

Ülemal ettetoodud tõeolusid kinnitame oma allkirjadega.

Käesolev akt on kolmes alguskirjas valmistatud, milledest üks Eesti Maapäevale, teine Pärnu Linnavalitsusele ja kolmas Pärnu maakonna Valitsusele saadetud on ja alal hoitakse.

Pärnu linnapea abi: J. Timusk.

Pärnu Maakonnaomavalitsuse nimel Abiesimees: Joh. Hansen.

Pärnu linna poolt valitud Eesti Maapäeva saadik: H. Kuusner.

2 Eesti jalaväe polgu 3-ma (Pärnu) bataljoni komandör St.-kapten Tannebaum.

Eesti Maarahva Liidu Pärnu Maakonna-Komitee nimel August Jürmann.

Eesti Demokratlise erakonna Pärnu Osakonna juhatuse nimel Jaan Karu.

Pärnu Maakonna Miilitsa Ülem N. Talts.

Eesti tööerakonna Pärnu osakonna nimel M. Martinson.

Eesti Sotsialistide-Revolutsionäride erakonna Pärnu organisatsioni nimel J. Piiskar.

Pärnumaa Kooliõpetajate Liidu nimel: J. Järve.

Endla Seltsi nimel M. Torrim.

Pärnu Eesti Kooli Seltsi nimel J. Jakobson.

Pärnu Põllumeeste Seltsi nimel: Esimees H. Viitack.

Kalameeste Seltsi Jahta nimel: Esimees J. Kutan.

Pärnu maakonna Hariduse Seltsi nimel A. Luts.

Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid. Eesti riikluse alusdokumendid 1917–1920. Tartu 2008. Lk. 144. --Improvisaator 20. oktoober 2008, kell 10:56 (UTC)

Kas need riigid (ja eriti Serbia!) kuulutasid end iseseisvaks või sõltumatuks?