Arhiiv

Allikas: Vikipeedia
Schlagwortkatalog.jpg

Arhiiv on arhivaalide kogumise, säilitamise, korrastamise ja kasutamisega tegelev arhiiviasutus.

Arhiiv on ka Rahvusarhiivi struktuuriüksus.

Asutuse või isiku arhiiv on asutuse või isiku tegevuse käigus loodud või saadud arhivaalide terviklik kogum.

Arhivaalide korrastamist, kirjeldamist ja nende üleandmine arhiivi nimetatakse arhiveerimiseks.

Avalike arhiivide liigid[muuda | muuda lähteteksti]

Avalikud arhiivid on vastavalt riigi või kohaliku omavalitsuse üksuste poolt finantseeritavad riigi või kohaliku omavalitsuse arhiivid.

Riigi arhiivid on Rahvusarhiiv, maa-arhiivid ja eriarhiivid. Arhiivindust korraldab Eestis Rahvusarhiiv, mis koosneb kahest kesksest arhiivist: Riigiarhiiv ja Ajalooarhiiv.

Riigiarhiivile alluvad maa-arhiivid on: Harju maa-arhiiv, Lääne-Viru maa-arhiiv, Saare maa-arhiiv, Läänemaa maa-arhiiv. Ajalooarhiivile alluvad: Viljandi maa-arhiiv, Pärnu maa-arhiiv, Tartu maa-arhiiv, Valga maa-arhiiv, Jõgeva maa-arhiiv.

Kohaliku omavalitsuse arhiivid on linna- ja vallaarhiivid ning kohalike omavalitsuste ühisasutusena moodustatud arhiivid.

Siia alla kuuluvad linnaarhiivid (Tallinna Linnaarhiiv, Narva Linnaarhiiv, Maardu Linnaarhiiv, jt), vallaarhiivid ja valdade ning linnade ühisahriivid.

Eraarhiiv on arhiiviteenuse osutaja poolt asutatav arhivaalide säilitamisteenust pakkuv arhiiviasutus. Eraarhiiv lähtub oma tegevuses seadusest ja arhiivieeskirjast.

Eraarhiivi kohustused:

  • Arhivaalide nõuetekohane säilitamine, kaitse ja nendele juurdepääsu tagamine
  • Isikuandmete ja ärisaladuse kaitse
  • Arhiiviruumi vastavus kehtestatut nõuetele
  • Arhivaari kutsenõuetele vastava töötaja olemasolu tagamine
  • Arhiivi tegevuse lõpetamise korral arhivaalide edasine säilitamine, korraldades arhivaalide tagastamise omanikule või kooskõlastatult arhivaalide omanikuga, ahivaalide üleandmine teise arhiivi.

Rahvusarhiivi alla kuulub ka Filmiarhiiv, mis kogub ETV (filmilint, paber, DVD) ja Eesti Raadio (CD, plaadid, helilindid) kõiki arhivaale, Eesti Filmi Sihtasutuse ja eraõiguslike asutuste dokumente.

Arhiiviregister[muuda | muuda lähteteksti]

Arhiiviregister on riiklik register, mille vastutav töötleja on Riigikantselei ja volitatud töötleja – Rahvusarhiiv. Arhiiviregistri pidamise korra määrab Arhiiviregistri põhimäärus.

Arhiiviregistri pidamise eesmärgiks on avalike arhivaalide ja kultuuri-, ajaloolise või praktilise väärtusega eraarhivaalide kohta käivate andmete kogumine ja töötlemine arhivaalide kaitse korraldamiseks, neile juurdepääsu tagamiseks, nende üle arhiivijärelevalve teostamiseks ning muude avalikele arhiividele „Arhiiviseaduse” ja teiste õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

Arhiiviregistrisse kantavad andmed:

  • Arhiivide kohta
  • Arhiivimoodustaja kohta
  • Arhivaalide omaniku andmed
  • Arhivaalide valdajate andmed
  • Andmed arhivaalide juurdepääsu kohta

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Arhiivid