Alluviaaltasandik

Allikas: Vikipeedia

Alluviaalrannikutasandik on madal ja tasane pinnavorm, mis on tekkinud jõesetete kogunemisega.

Ülemjooksul suhtelised kiired ja kärestikulised jõed rahunevad alamjooksul ning pinnase osakesed, mida vesi endaga siiani kaasas kandis, hakkavad põhja settima. Tulemuseks on avarad ja viljakad tasandikud, mis on madalad ja seetõttu tundlikud veetaseme kõikumistele.

Juhul kui rannik, kus jõgi maailmamerre suubub, juhtub olema väikese laineaktiivsusega ning lainetusega kaasa kantavate setete osakaal on väike, hakkavad setted kogunema rannikule ning tulemuseks on avarate, viljakate rannikutasandike tekke.

Näitena saab tuua Mehhiko lahe äärse Mississippi jõe alluviaaltasandiku.

Sageli on alluviaalsed rannikutasandikud seotud teiste jõesetetega tihedalt seotud ranniku elementidega nagu deltad ja limaanid.