Mine sisu juurde

Aheraine

Allikas: Vikipeedia
Aherainemägi Rummus

Aheraine on koos maavaraga kaevandatavad kivimid ja mineraalid, mis pole antud kaevanduse kontekstis maavarad ning on seetõttu majanduslikult kasutud.

Aheraine eraldatakse kaevandatavast maagist või toormest rikastamise käigus. Aheraine ladustatakse tavaliselt aherainemägedena või aherainepuistangutena.

Näiteks Narva elektrijaamades jääb põlevkivi aherainet üle 1,5 miljonit tonni aastas.[1]