Absalom

Allikas: Vikipeedia

Absalom (אַבְשָׁלוֹם, ’avšālôm; umbes 1000 eKr) oli Vana Testamendi järgi Taaveti kolmas poeg.

Nimi tähendab 'Isa on pääste' või ' šālôm on Isa'.

Absalon sündis Hebronis. Tema ema oli Gesuri kuninga Talmai tütar Maaka. (2. Saamueli raamat 3:3) Kui Absalom oli noor mees, vägistas tema poolvend Amnon tema õe Taamari ja jättis ta maha. Taavet ei võtnud muud ette, kui pagendas Amnoni Jeruusalemma õukonnast. Vihane Absalom tappis kättemaksuks Amnoni. (2. Saamueli raamat 3:13)

Absalom põgenes Taaveti eest. Alles viie aasta pärast julges ta jälle isa ette ilmuda. Ta kavatses ise võimu üle võtta, olles jõudnud veendumusele, et Taavet on nõrk kuningas, Iisrael aga vajab tugevat juhtimist.

Oma nõuandja Ahitofeli abiga leidis Absalom jalaväelaste ja vanemate seas sõpru ja mobiliseeris teisel pool Jordanit väikese väe. Taavet pidi Jeruusalemmast põgenema.

Nuhkide abil, kelle seas oli ka noor preester Huusai, laskis Taavet Absalomi linnast välja meelitada. Efraimi metsas toimus taplus. Absalom jäi oma isa sõdurite eest põgenedes oma pikki juukseid pidi tamme külge rippuma. Taaveti väejuht Joab "võttis kätte kolm oda ning torkas need Absalomile südamesse, kui ta tamme küljes oli alles elus. Ja kümme noort meest, Joabi sõjariistade kandjad, astusid tema ümber ja lõid Absalomi ning surmasid tema." (2. Saamueli raamat 18:14.) See toimus hoolimata sellest, et Taavet oli enne lahingu algust kutsunud sõdureid üles Absalomi säästa.

Etiooplane Ahimaats viis kuningale sõnumi (2. Saamueli raamat 18:32–19:3): "Kuningas küsis etiooplaselt: "Kas nooruk Absalomi käsi käib hästi?" Ja etiooplane vastas: "Sündigu mu isanda kuninga vaenlastega ja kõigiga, kes tõusevad sulle kurja tegema, nõnda nagu sündis selle noorukiga!" Kuningas oli vapustatud. Ta läks üles väravakambrisse ja nuttis. Ja minnes ta rääkis nõnda: "Mu poeg Absalom, mu poeg, mu poeg Absalom! Oleksin mina surnud sinu asemel! Absalom, mu poeg, mu poeg!" Ja Joabile teatati: "Vaata, kuningas nutab ja leinab Absalomi." Nõnda muutus võit sel päeval leinaks kogu rahvale, sest rahvas kuulis sel päeval öeldavat: "Kuningas on kurb oma poja pärast.""