Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja VII peatükk

Allikas: Vikipeedia

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja VII peatükk sätestab ÜRO Julgeolekunõukogu volitused rahu tagamiseks. See annab Julgeolekunõukogune õiguse "määrata kindlaks iga rahu ohustamise, iga rahu rikkumise või agressiooniakti olemasolu" ning otsustada "milliseid meetmeid rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks või taastamiseks võtta".[1]

Peatükk VII annab vägede kasutamise ja juhatamise kohustuse Sõjastaabikomiteele. Sõjastaabikomitee koosneb Julgeolekunõukogu alaliste liikmete staabiülemaist või nende esindajaist. Teiste ÜRO liikmesriikide ründamise keelustamine oli ÜRO asutamise keskne mõte, kuna taheti ära hoida teise maailmasõja purustuste taastekkimist.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut (17. september 1991). Riigi Teataja II. Kasutatud 30. mai 2020, https://www.riigiteataja.ee/akt/555597