Linnavalitsus

Allikas: Vikipeedia

Linnavalitsus teostab linnas täitevvõimu.

Linna- ja vallavalitsus Eestis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Vastavalt "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele:[1]

 1. Valla- või linnavalitsus:
  1. valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;
  2. lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
  3. lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
  4. lahendab küsimusi, mis on volikogu poolt delegeeritud valitsusele;
  5. korraldab kohaliku omavalitsuse ametiasutuste poolt isikute vastuvõttu märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras.
 2. Valitsus võib taotleda volikogu ees volikogu poolt vastuvõetud määruse või otsuse uuesti läbivaatamist.
 3. Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354 ) § 5 lõikes 3 sätestatut.
 4. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul võib linnavalitsus volitada linna ametiasutust, mis teostab avalikku võimu, kehtestama nende teenuste hinnad, mida osutab linna ametiasutuse hallatav asutus, mis ei teosta avalikku võimu. Volituse andmisel linna ametiasutusele, mis teostab avalikku võimu, on korralduse andmise õigus selle ametiasutuse juhil.

Oma valitsust ei ole vallasisestel linnadel.

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

 1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Elektrooniline Riigi teataja, 01.09.2007. Kasutatud 14.10.2007. (eesti)