Justiitsminister

Allikas: Vikipeedia

Justiitsminister on valitsuses minister, kelle ülesanne on riigi õiguspoliitika kavandamine ning õiguse süsteemne arendamine. Justiitsminister on justiitsministeeriumi juht. Mõnedes riikides tegeleb justiitsminister ka keskvalimiste korraldamisega. Mõnedes riikides tegeleb õiguspoliitikaga kas siseminister ja/või õiguskantsler.

Eesti justiitsminister[muuda | redigeeri lähteteksti]

Justiitsministeerium ja justiitsminister lähtuvad oma tegevuses Eesti põhiseadusest, Vabariigi Valitsuse seadusest, Justiitsministeeriumi põhimäärusest jm seadustest.

Eesti justiitsminister näiteks esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, kinnitab prokuratuuri põhimääruse, määrab prokuröride arvu, esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, määrab esindaja Euroopa õigusalase koostöö üksusesse Eurojust, nimetab ametisse ja vabastab ametist vanglate direktorid; määrab maa-, linna- ja halduskohtute tööpiirkonna, maa-, linna-, haldus- ning ringkonnakohtute täpse asukoha ja neis töötavate kohtunike arvu, nimetab ametisse ja vabastab ametist notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid, kehtestab isikule pankrotihaldurina tegutsemise õiguse andmise ja äravõtmise korra [1]

Eesti justiitsministrid[muuda | redigeeri lähteteksti]

  • Jüri Raidla 3. aprill 1990 – 30. jaanuar 1992
  • Märt Rask 30. jaanuar 1992 – 21. oktoober 1992.
  • Kaido Kama 21. oktoober 1992 – 23. mai 1994
  • Urmas Arumäe 2. juuni 1994 – 8. november 1994
  • Jüri Adams 8. november 1994 – 17. aprill 1995
  • Paul Varul 17. aprill 1995 – 6. november 1995; 6. november 1995 – 17. märts 1997; 17. märts 1997 – 25. märts 1999
  • Märt Rask 25. märts 1999 – 28. jaanuar 2002; 28. jaanuar 2002 – 10. aprill 2003
  • Ken-Marti Vaher 10. aprill 2003 – 13. aprill 2005
  • Rein Lang 13. aprill 2005 – 5. aprill 2007; 5. aprill 2007 – 5. aprill 2011
  • Kristen Michal 5. aprill 2011 –

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]