Justiitsminister

Allikas: Vikipeedia

Justiitsminister on valitsuses minister, kelle ülesanne on riigi õiguspoliitika kavandamine ning õiguse süsteemne arendamine. Justiitsminister on justiitsministeeriumi juht. Mõnedes riikides tegeleb justiitsminister ka keskvalimiste korraldamisega. Mõnedes riikides tegeleb õiguspoliitikaga kas siseminister ja/või õiguskantsler.

Eesti justiitsminister[muuda | redigeeri lähteteksti]

Justiitsministeerium ja justiitsminister lähtuvad oma tegevuses Eesti põhiseadusest, Vabariigi Valitsuse seadusest, Justiitsministeeriumi põhimäärusest jm seadustest.

Eesti justiitsminister näiteks esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, kinnitab prokuratuuri põhimääruse, määrab prokuröride arvu, esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, määrab esindaja Euroopa õigusalase koostöö üksusesse Eurojust, nimetab ametisse ja vabastab ametist vanglate direktorid; määrab maa-, linna- ja halduskohtute tööpiirkonna, maa-, linna-, haldus- ning ringkonnakohtute täpse asukoha ja neis töötavate kohtunike arvu, nimetab ametisse ja vabastab ametist notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid, kehtestab isikule pankrotihaldurina tegutsemise õiguse andmise ja äravõtmise korra [1]

Eesti justiitsministrid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]