Diagenees

Allikas: Vikipeedia

Diagenees on kõikide setteid ning settekivimeid mõjutavate füüsikaliste ja keemiliste protsesside kogum, väljaarvatud murenemine ja moone.

Lihtsustatud käsitluse järgi on diagenees setete muutumine settekivimeiks. Tegelikult hõlmab diagenees peale settekivimite moodustumise ka nendega toimuvaid litifitseerumisjärgseid muutusi.

Diagenees algab kohe pärast setteosakese settimist ning jätkub seni, kuni kivim moondub. Diagenees ei ole sugugi mitte alati ühesuunaline protsess, sest mattunud ning kivistunud setted ei pruugi lõpptulemusena moonduda, vaid võivad tektooniliste liikumiste käigus taas maapinnale lähemale liikuda.

Enamasti jagatakse diagenees, sarnaselt murenemisele, kaheks – füüsikaliseks ning keemiliseks. Füüsikaline diagenees hõlmab näiteks kompaktsiooni ning sellest tulenevat pooriruumi ruumala vähenemist, lõhede tekkimist jne. Keemiline diagenees on olemasolevate sette- või kivimiosakeste lahustumine pooriruumis ringlevates vedelikes, uute mineraalide tsemendina pooriruumi settimine jms. Ka siin tuleb eristada diageneesi, mis toimub suhteliselt madalatemperatuurilistes vedelikes, hüdrotermaalsest moondest, mida põhjustavad kuumad fluidid.