Amsterdami leping

Allikas: Vikipeedia

Amsterdamis 2. oktoobril 1997. aastal allkirjastatud Amsterdami lepinguga muudeti Euroopa Liidu lepingut, Euroopa ühenduste asutamislepinguid ja teatavad nendega seotud õigusakte. Leping jõustus 1. mail 1999. aastal.

Vajadus tulenes peale Maastrichti lepingu sõlmimist Euroopat tabanud raskustest, mis pidurdasid ühinemist.

Amsterdami lepingu esimene osa hõlmas Rooma lepingu ja Europarlamendi valimise seaduse parandusi. Amsterdamis 2. oktoobril 1997. aastal allkirjastatud Amsterdami leping, millega muudeti Euroopa Liidu lepingut, Euroopa ühenduste asutamislepinguid ja teatavad nendega seotud õigusakte, jõustus 1. mail 1999. aastal. Lepingu teine osa nägi ette Euroopa Liidu toimise aluseks olevate lepingute võrgustiku lihtsustamist. Kattuvad lisad, paragrahvid ja protokollid tühistati ning lepingute artiklid nummerdati uuesti. Kolmas osa puududtas lepinguga seontud üldisi ja lõplikke tingimusi, nagu jõustumise protseduur jms.

Amsterdami lepingu ratifitseeris viimasena Prantsusmaa 1999. aasta märtsis.