Valvur

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Valvur oli Tartus 1930. ja 1932. aastal ilmunud ajakiri.

Enda määratluse järgi oli Valvur "Eraomandust ja kodukoldeid kaitsev ajakiri", "Juutide marxismi ja fašismi vastane ajakiri", "Kodukoldeid ja rahvuslikku kultuuri kaitsev ajakiri" ning "Juutide, sotsialismi-kommunismi vastane ajakiri".

Ajakirja väljaandja ja toimetaja oli Peeter Rootslane.

Toimetaja väitel oli ajakirja väljaandmise ajendiks kindral Johan Undi tapmine 1930. aastal. "Meie peame olema valvel, sest liikvel on pimeduse jõud! Need sõnad, mis ütles truu Eesti poeg, salavaenlase kuulist tabatuna, oma surma eel — olid nii mõjuvad, et sünnitasid ajakirja "Valvuri". Kõlagu need sõnad niikaua, kui Eesti rahva ja riigi viimne salavaenlane meie maalt on kadunud! Tõusku mälestusmärk kindralmajor Johan Unt'i hauale! Aga veel tähtsam mälestus olgu ajakirja "Valvuri" aastakäigud raamatukogudes. Veel kauges tulevikus hoovaku "Valvuri" seest noorte hingesse vaimustusetuld ja armastust oma isamaa ja sugurahva vastu! Kodukollete, oma vanemate varanduse, kodanliste vabaduste ja kultuuri kaitsemine olgu igale noorele ülimaks eesmärgiks ja pühaduseks!"

1930. aastal ilmus neli numbrit ja 1932. aastal üks number, kõik kokku 80 lehekülge. 1930. aasta viimases numbris ennustati juutide leiutatud epideemia puhkemist Euroopas 1931. aastal.

Ajakirja väljaandmine lõppes majanduslikel põhjustel.