Näolihased

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Näolihas)

Näolihased kujundavad näoilmet, need võivad alata luult ning kinnituda mingi avause piirkonna nahas, või algavad ja lõpevad pehmetes kudedes.

Eesti keeles – ladina keeles
Otsmiku- ja kuklaümbruse lihased

 • koljupealne lihas – musculus occipitofrontalis
 • oimulihas – musculus temporalis
 • külgmine tiiblihas – musculus pterygoideus lateralis
 • keskmine tiiblihas – musculus pterygoideus medialis

Kõrvaümbruse lihased

 • tagumine kõrvalihas – musculus auricularis posterior
 • ülemine kõrvalihas – musculus auricularis superior
 • eesmine kõrvalihas – musculus auricularis anterior

Silmaümbruse lihased

 • ülalautõstur – musculus levator palpebræ superioris
 • kulmukortsutaja – musculus corrugator supercilii
 • kulmulangetaja – musculus depressor supercilii
 • silmasõõrlihas – musculus orbicularis oculi
 • salelihas – musculus procerus

Ninaümbruse lihased

 • ninalihas: -tiib- ja -rist- – musculus nasalis: transversa & alaris
 • tagumine ninasõõrmete laiendaja – musculus dilatator naris posterior
 • ninasõõrmete langetaja – musculus depressor septi nasi

Suuümbruse lihased

 • alahuule-allarõhuja lihas – musculus depressor labii inferioris
 • suusõõrlihas – musculus orbicularis oris
 • naerulihas – musculus risorius
 • suur sarnalihas – musculus zygomaticus major
 • väike sarnalihas – musculus zygomaticus minor
 • ülahuuletõstur – musculus levator labii superioris
 • ülahuule- ja ninatiivatõstur – musculus levator labii superioris alaeque nasi
 • suunurgatõsturmusculus levator anguli oris
 • põselihas – musculus buccinator
 • suunurgalangetaja – musculus depressor anguli oris
 • alahuulelangetaja – musculus depressor labii inferioris
 • lõuatsilihas – musculus mentalis
 • mälurlihas – musculus masseter

Keelega seotud lihased

 • lõua-keeleluu lihas – musculus mylohyoideus
 • lõuatsi-keeleluu lihas – musculus geniohyoideus
 • kakskõhtlihas – musculus digastricus
 • tikkeljätke-keeleluu lihas – musculus stylohyoideus
 • lõuatsi-keele lihas – musculus genioglossus
 • keeleluu-keele lihas – musculus hyoglossus/chondroglossus
 • tikkeljätke-keele lihas – musculus styloglossus
 • suulae-keele lihas – musculus palatoglossus
 • keele ülemine pikilihas – musculus longitudinalis superior linguae
 • keele alumine pikilihas – musculus longitudinalis inferior linguae
 • keeleristlihas – musculus transversus linguae
 • keelepüstlihas – musculus verticalis linguae

Kaelaümbruse lihased

 • kaelanahalihas – platysma
 • kaelapikklihas – musculus longus colli
 • peapikklihas – musculus longus capitis
 • eesmised ristijätketevahe-lihased – musculi intertransversarii anteriores
 • peapöörajalihas ehk rinnaku-rangluu nibujätke lihas – musculus sternocleidomastoideus
 • trapetslihas – musculus trapezius
 • eesmine astriklihas – musculus scalenus anterior
 • keskmine astriklihas – musculus scalenus medius
 • tagumine astriklihas – musculus scalenus posterior
 • rihmlihas – musculus splenius
 • kilpkõhre-keeleluu lihas – musculus thyreohyoideus
 • rinnaku-keeleluu lihas – musculus sternohyoideus
 • rinnaku-kilpkõhre lihas – musculus sternohyreoideus
 • õla-keeleluu lihas – musculus omohyoideus
 • abaluutõsturmusculus levator scapulae
 • pea-poologalihas – musculus semispinalis capitis
 • eesmine peasirglihas – musculus rectus capitis anterior
 • külgmine peasirglihas – musculus rectus capitis lateralis
 • väike tagumine peasirglihas – musculus rectus capitis posterior minor
 • suur tagumine peasirglihas – musculus rectus capitis posterior major
 • ülemine peapõiklihas – musculus obliquus capitis superior
 • alumine peapõiklihas – musculus obliquus capitis inferior


Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]