Ühenduste aheldamine

Allikas: Vikipeedia

Ühenduste aheldamine (inglise keeles Link aggregation) on võrgu termin, mis tähistab eri meetodeid ühendamaks mitmeid liine töötamaks ühena. Sellega suurendatakse läbilaset ja vähendatakse võimalust, et ühendus katkeb, kui üks ühendusliinidest peaks kaduma.