Veksellüliti

Allikas: Vikipeedia

Veksellüliti on lüliti tüüp, mis võimaldab üht tarbijat lülitada sisse ja välja (vähemalt) kahest lülitist, mida paigutatakse ruumi(de)s eraldi kohadesse vajaduse või mugavuse pärast.

Kasutus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Näiteks koridori valgustamise lülitamiseks võiks koridori otstes olla veksellülitid, milledega saab võrdselt koridori mõlemast otsast sisenedes valgustust sisse ja koridorist mõlemast otsast väljudes välja lülitada.

Tööpõhimõte[muuda | redigeeri lähteteksti]

Skeemiliselt tähendab veksellüliti (alustades toiteallikast tarbijani) elektritoite/(signaali)lülitamist ühest sisendkontaktist kahele väljundkontaktile vastavalt lüliti kahele võimalikule asendile. Esimese lüliti väljundkontaktide ühendamisel teise, 180° pööratud veksellülitiga, millel on nn. pööramisest kontaktide ülesanne vahetunud- on saadud kaks sisendkontakti ja üks väljundkontakt tarbija(te)ni, näit. valgusti, on tekkinud veksellülituse lahendus. teisiti kirjeldades - esimene lüliti jagab toite vastavalt lüliti asendile signaali/toite 2-le juhile/kanalile, teine lüliti võtab vastavalt asendile signaali vastu või katkestab signaali. Veksellülititele ei saa märkida sisse ja välja asendit kuna sõltub teise lüliti asendist ehk muutes teise lüliti asendit muutub esimese lüliti funktsioon 180° veksellüliti kaabeldused saab teha 2-l viisil: a)1. lülitile ühendatakse toide, 1-st lülitist kaabel 2- lülitini ja 2-st lülitist valgustisse tarbijasse b)1. lülitile ühendatakse toide, 1-st lülitist kaabel 2- lülitini ja sama kaabli teise juhi kaudu 2-st lülitist tagasi 1- lülitini ja 1-st lülitist valgustisse tarbijasse

Juhtmete ja kaablisoonte värvimarkeeringud[muuda | redigeeri lähteteksti]

Madalpingesüsteemides (levinud 230/400V) tuleb jälgida kaabli juhtide isolatsioonivärvide tähitust - faasid 1,2,3) Line L1- pruun L2 - must, L3 - hall ;N( neutraal) sinine ja PE (maa, =Potential of Earth) kollase ja rohelise värvidega veksellülitite vahelises kaabeldustes. kaabeldades a)- viisil soovitaks kasutada veksellülitite vahel 4 soonelist kaablit, milles on kaks faasisoont + N sinine + PE kollaroheline (KO-RO) juht kaabeldades g)- viisil soovitaks kasutada veksellülitite vahel 5 soonelist kaablit, milles on kolm faasisoont/ kaks välja ja üks tagasi/ + N sinine + PE kollaroheline (KORO) (N) sinise soone kasutamist toitejuhina on taunitav, ohtlik ja ebaprofessionaalne, kuna paraku on levinud usk, et sinine- neutraalijuht ei ole ohtlik kuna on ühendatud maandusega mitte faasidega. KO Ro juhis ei tohi olla pinget ja voolu tavaolukordades, vaid rikke korral. Ko Ro juhi kasutamisel faasijuhina on KEELATUD ja karistatav. Veksellülitiks ehitatud lülitit on eesmärgipärane kasutada teise veksellülitiga paaris, ühest kohast lülitamiseks ei ole veksellülitit vaja sest piisab lihtlülitist.

Keerukamad süsteemid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Veksellülitite vahele ristlüliteid ühendades saab teha 3-st või enamast kohast lülituse lahenduse.

Tänapäev[muuda | redigeeri lähteteksti]

Paljud tänapäeva elektroonilisete juhtseadistega valgustid võimaldavad nupplülititega lülitamist ja dimmimist piiramatust arvust kohtadest. Seetõttu on vajadus veksellülitite ja ristlülititega süsteemide järele vähenenud.