Pant

Allikas: Vikipeedia

Pant ehk pandiõigus on piiratud asjaõigus, mille alusel isikul, kelle kasuks pant on seatud, on õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud. Eesti õiguses reguleerib pandiõigust asjaõigusseaduse 8. peatükk.

Pandiõigus jaguneb:

Pantida saab ka õigusi. Sellisel juhul kohaldatakse pandile käsipandi sätteid.