Kriitiline ratsionalism

Allikas: Vikipeedia

Kriitiline ratsionalism on Karl Raimund Popperi filosoofiline õpetus ja selle sotsiaalfilosoofiline arendus.

Rajaneb tunnetusel (falsifitseerimine) ja ontoloogiakäsitlusel. Popperi antud nimetus rõhutab kahte asjaolu - tema seisukoht vastandub irratsionalismile (mitte empirismile) ning teadlase ülesanne on olla kriitiline kõigi oma hüpoteeside suhtes.