Funktsionaalsed nõuded

Allikas: Vikipeedia

Funktsionaalsed nõuded määravad infosüsteemi omaniku vajadused sisendinfo muutmiseks väljundinfoks.

See puudutab nii sisend- kui väljundinfo andmetüüpe, struktuuri, omavahelisi seoseid kui infosüsteemis toimuvaid arvutusi ning muudatusi struktuuris kõigi infosüsteemi liideste lõikes (kasutajad, teised infosüsteemid).

Funktsionaalsete nõuete leidmiseks kasutatakse dekomponeerivat ja komponeerivat meetodit. Dekomponeerimise juures jagatakse infosüsteemi peamine ülesanne ehk eesmärk alamülesanneteks, need omakorda alamülesanneteks, kuni jõutakse elementaarsete andmetüüpide ja seosteni. Komponeeriva meetodi puhul püütakse koguda toimesüsteemi kirjeldusest võimalikult palju üksikuid elementaarseid vajadusi info töötlemiseks ja seejärel grupeeritakse need ühisosade leidmise teel kuni saadakse funktsionaalselt terviklik kirjeldus. Mõlemad meetodid on teineteist täiendavad ja neid saab rakendada ka vaheldumisi.

Funktsionaalseid nõudeid jaotatakse ka kasutajate ning nende tegevuse iseloomu (infot lugevad, loovad, muutvad, kustutavad jms) järgi. Funktsionaalsete nõuete alusel on võimalik programeerimise ülesanne jagada alamprogammide loomise ülesanneteks.

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Mittefunktsionaalsed nõuded