1989. aasta Nõukogude režiimi vastased revolutsioonid

Allikas: Vikipeedia
Kollaaž 1989. aasta sündmustest (päripäeva, alustades ülalt paremalt): Ümarlaud Varssavis, Berliini müüri lõhkumine; Sametrevolutsioon Prahas; Balti kett Eesti, Läti ja Leedu NSVs; Rumeenia revolutsioon

1989. aasta Nõukogude režiimi vastased revolutsioonid (ingliskeelses kirjanduses ka "Fall of Communism, the Collapse of Communism, the Revolutions of Eastern Europe, the Autumn of Nations") olid 1989. aastal Kesk- ja Ida-Euroopa kommunistlikes riikides toimunud vastuhakud Nõukogude võimu vastu.