Vikipeedia:Hoiatused

Allikas: Vikipeedia

Vikipeedia ei saa tagada siin leiduvate andmete paikapidavust. Need võivad olla äsja muudetud, vandaalide poolt laastatud või ümber tehtud kellegi poolt, kelle arvamus ei vasta selle eriala üldtunnustatud teadmistele.

Meditsiiniline hoiatus: Vikipeedia ei taga mitte mingil moel, et meditsiiniteemalistes artiklites esitatav teave on tõene ja täpne. Isegi kui öeldu peab paika, ei pruugi see kehtida Teie ja Teie haiguse kohta.