Volgasakslased

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Volgasakslased
Wolgadeutsche
Flag of Volga Germans (version).svg
Mitteametlik volgasakslaste lipp

Volgasakslased (saksa Wolgadeutsche, vene поволжские немцы) on ajalooline sakslaste vähemus Venemaal Volga jõe ääres. Volgasakslased asusid Venemaale 18. sajandil, kui Venemaa keisrinna Katariina II kutsus Euroopa rahvaid asustama seni viljelemata maa-alasid Volga jõe ääres. 1941. aastal küüditati Stalini otsusel kõik volgasakslased piirkonnast vangilaagritesse Kasahstani ja Siberisse. Pärast külma sõja lõppu naasid sajad tuhanded Venemaa sakslaseid, sealhulgas volgasakslased, Saksamaale.[1]

Tänapäeval elab nii Venemaal kui ka Kasahstanis umbes 200 000 sakslast, kellest märkimisväärne osa on volgasaksa juurtega. Sellele lisaks Saksamaal umbes 1,4 miljonit Venemaa sakslast, kellest tähelepanuväärne osa on 1990. aastatel Saksamaale kolinud volgasakslased ja nende järglased. Tänapäeval ei ela volgasakslased enam enamuses Volga ääres ja on kokku sulandunud laiema Venemaa sakslaste kogukonnaga.[1][2][3]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Venemaa keisrinna Katariina II kutsus 1762–1764 mitmete dekreetidega välismaalaseid asustama Venemaa seni hõredalt asustatud Volga kaldaid ja Tsaritsõni ümbrust. Kõigile ümberasujatele lubati umbes 33 hektarit maad perekonna jaoks, reisi- ja asumistoetusi, 30 aastaks maksudest vabastamist, tollimaksuta kauplemist 10 aastaks, omavalitsust valitavate kohtunikkude kaudu, vaba viinapõletamist, vabastust nekrutikohustusest ja usuvabadust.[4]

Volgasakslate asulad

Võimalusest haarasid aastatel 1764–1767 kinni ligikaudu 30 000 sakslast (peamiselt Vestfaalist, Saksimaalt, Baierist, Švaabimaalt, Pfalzist, Šveitsist ja Elsass-Lotringist) siirdusid maa-aladele, mis hiljem kuulusid administratiivselt Samaara ja Saraatovi kubermangu. Volgasakslaste peamisteks tegevusaladeks kujunesid põllutöö ja tubakakasvatus, samuti tegeleti tihti ka käsitööga, näiteks sepa-, lukusepa-, tisleri- ja kudumistöö. Nad hoidsid omaette, abiellusid peamiselt omakeskis ja erinesid neid ümbritsevatest rahvastest keele, usu, riietuse, hoonete, sirgete tänavate ja eluviiside poolest. Usuvabaduse lubadusest haarasid kinni ka paljud saksa usuvähemused, mistõttu paljud Volgamaale tulnud sakslased baptistid või mennoniidid.[5] 19. sajandil asusid keisririigi võimud asunike ulatuslikke õiguseid piirama. 1874. aastal võeti neilt sõjaväeteenistusest eemalejäämise vabadus, ametlikuks asjaajamise keeleks tehti vene keel ja ka saksakeelseid koole hakati venestama.[4] Seetõttu otsustas suur hulk neist juba 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses Venemaalt välja rännata, peamiselt rännati Ameerikasse: populaarseimad sihtkohad olid Kanada, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja Argentina.[1][6]

Idee sakslased Volga äärest mujale küüditada oli tekkinud juba esimese maailmasõja päevil, kuid Venemaal toimunud revolutsioonide tõttu oli see jäänud teoks tegemata.[7] Kodusõja ja sõjakommunismi tõttu kannatasid volgasakslased 1921. aastal tervet Saratovi oblastit tabanud näljahädas.[1] Aastal 1924 said volgasakslased ametliku autonoomia Nõukogude Liidus, kui moodustati 28 212 ruutkilomeetri suurune Volgasakslaste Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik pealinnaga Engelsis.[1][4] Põlismaistamise perioodil olid volgasakslaste autonoomia suhteliselt lai ning nende kultuur õitses.[8]

Pärast Saksamaa sissetungi algust Nõukogude Liitu said volgasakslastest nõukogude võimu silmis Saksa vägede potentsiaalsed toetajad ja neid nähti ohuna. 1941. aasta augustis andis Ülemnõukogu välja autonoomse vabariigi likvideerimise ukaasi ja tervelt üle 400 000 volgasakslase küüditati Siberisse ja Kesk-Aasiasse. Esmalt lahutati isad perekondadest ja saadeti töölaagritesse, hiljem ootas töölaager ka väikelasteta naisi.[1][7] Uued sakslastega tihedalt asustatud alad olid koondunud Põhja-Kasahstani ning sakslaste arv moodustas 1959. aastal Kasahstanis 7% rahvastikust.[3]

Laias plaanis sai küüditamisest ja sellele järgnenud saksa keele kasutamise keelust pöördepunkt volgasakslaste assimileerumises. 1941–1955 oli saksa keele avalik kasutamine Nõukogude Liidus keelatud ja saksa keel säilis vaid koduses kasutuses. 1950. aastate keskpaigast lubati küll taas saksa keeles ajalehti trükkida ja seda keelt koolides õpetada, kuid õpetajate puudus ja teine keelekeskkond olid viinud selleni, et volgasakslased ei võtnud enam saksa keelt omaks. Pikalt säilis ka sakslaste piiratud õigused – 1955. aastal vabastati sakslased vangilaagritest, 1964. aastal rehabiliteeriti nõukogude sakslased kollaboratsiooni süüdistustest.[9] Volga äärde lubati volgasakslastel tagasi pöörduda alles 1973. aastal, kuid seda tegid vaid vähesed.[7] 1989. aastaks rääkisid vähem kui pooled sakslased emakeelena saksa keelt, lisaks sellele olid tavaliseks muutunud rahvustevahelised abielud.[8]

Novokamenka (tollal Streckerau), 1920

Juba nõukogude ajal algas väiksemamahuline vene- ja volgasakslaste Saksamaale pöördumine. Võimalus päritolumaale tagasi pöörduda sõltus peamiselt Nõukogude Liidu ja lääneriikide omavahelisetest suhetest. Hruštšovi sula ajal lahkus aastatel 1958–1959 12 000 sakslast, Brežnevi ajal lahkus aastatel 1972–1980 kokku 62 000 sakslast, aga mitte kunagi rohkem kui 10 000 aastas. Pärast Gorbatšovi võimuletulekut avanesid piirid rohkem, mis võimaldas volgasakslastel massilisemalt lahkuda. Kui 1986. aastal lahkus Nõukogude Liidust 753 sakslast, siis järgmisel aastal oli see arv juba üle 14 000.[8]

Volgasaksa pagulased Preisimaal, 1920. aastad

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist muutus tagasiränne massiliseks. Saksamaa avatud migratsioonipoliitika lubas Saksa kodakondsuse saada kõigil, kes suutis kasvõi piiratud saksa päritolu tõestada. 90. aastatel kolis aastas keskmiselt 100 000 inimest aastal Venemaalt ja Kasahstanist Saksamaale, tipp saavutati aastal 1994, kui Saksamaale kolis 213 000 SRÜ riikide sakslast. 2001. aastaks oli Saksamaal hinnanguliselt 2,5 miljonit SRÜ-st tulnud sakslast.[7][8]

Esialgu soosis Saksamaa sakslaste ajaloolisele kodumaale tulekut, kuid kui massiliselt hakkas saabuma venekeelseid inimesi, üritas Saksamaa soosida sakslaste jäämist Venemaale ja Kasahstani. 1990. aastate alguses jõudis Kohl Jeltsiniga kokkuleppele, et Saksa rahalise toe eest on Venemaa valmis taastama sakslastele Volgasakslaste vabariigi ning andma sakslastele piirkonnas taas maad, kuid see lubadus vajus 1990. aastate lõpuks ära.[10] Sisserändajatele kehtestati keeleeksam ning migreeruda lubati vaid neil sakslastel, kes suutsid end saksa keeles väljendada.[7][11]

Suur osa volgasakslastest koondus Saksamaal kogu oma võrgustikega ühte linnaossa, näiteks Berliinis Marzahn-Hellersdorfi magalarajooni, ja hoidis tihedalt omavahelist suhtlemist. Tänapäeval moodustavad vene emakeelega inimesed Saksamaal umbes 4 miljoni elanikuga ühe suurima vähemusrahvusse, neist Venemaa sakslasi on umbes 1,4 miljonit. Ühelt poolt tuuakse Saksamaal elavaid volgasakslasi tänapäeval välja integratsiooni musternäitena, noored räägivad head saksa keelt ja tunnevad Saksa süsteemi hästi. Teisalt on osa kogukonnast säilitanud emakeelena vene keele ja jälgib igapäevaelus vene meediaruumi, mis on mõjutanud nende maailmapilti. Tuntuim näide on Lisa juhtum, kus Vene meedia väitis "vene päritoluga" Lisa olevat vägistatud, mis tõi Venemaa sakslased 43 linnas tänavale meelt avaldama.[1][12]

Venemaale jäänud volgasakslased taotlevad tänaseni võimudelt rehabiliteerimist. Venemaa valitsus on uuesti rehabiliteerinud volgasakslased, kuid keeldub küüditamise pärast vabandamast. See-eest üritatakse hoida riiki jäänud sakslasi, mälestades küüditamise tähtpäevi ning lubades Venemaa sakslastel korraldada Venemaal kongresse, kus arutataks nende sotsiaalseid ja kultuuriprobleeme.[7]

Volgasakslased ja Eesti[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti peamine seos volgasakslastega pärineb Nõukogude ajast, mil volgasakslased kolisid Eesti NSV-sse lootuses siit edasi Saksamaale kolida. Volgasakslaste sisseränne suurenes 1968. aastast ning aasta-aastalt sakslaste arv Eesti kasvas. 1979. aasta rahvaloendusel loendati Eestis 1861 sakslast, 1982. aastal juba kaks korda rohkem – 3874. Suurem osa volgasakslastest rändas edasi Saksamaale.[5][13]

Volgasakslased on osa võtnud ka saksa seltside loomisest Eestis. 1989. aasta detsembris kutsuti Tartus ellu Saksa Kultuuri Selts, mis ühendas Tartus ja selle ümbruses elavaid sakslasi; peamiselt moodustavad seltsi liikmeskonna volgasakslased, kes püüdsid seltsi kaudu taastada kontakte Saksa institutsioonidega ning lahendada oma probleeme.[14]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Sarapuu, Bretty (02.05.2019). "Venemaasakslased elavad Vene propaganda mõjuväljas". Postimees.
 2. "Национальный состав населения". Venemaa föderaalne statistikaamet. Vaadatud 15.02.2023.
 3. 3,0 3,1 "Kazakhstan: Germans". Minority Rights Group International. Juuni 2015. Vaadatud 15.02.2023.
 4. 4,0 4,1 4,2 "Volga sakslased – riik riigis". Postimees. Nr 243. 17.10.1942. Lk 2.
 5. 5,0 5,1 Tigasson, Külli-Riin (18.03.2015). "Kuidas toimis korruptsioon Eesti NSVs". Eesti Ekspress.
 6. "History: Immigration". The Volga Germans. 12.09.2019. Vaadatud 16.02.2023.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Maloverjan, Üve (29.08.2001). "Volgasakslased ootavad Venemaalt rehabilitatsiooni". EPL.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Ohliger, Rainer; Münz, Rainer (01.03.2002). "Minorities into Migrants: Making and Un-Making Central and Eastern Europe's Ethnic German Diasporas". Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 11 (1): 51–53.
 9. Yans-McLaughlin, Virginia (detsember 1978). "Review: The Volga Germans in Russia and the Americas, from 1763 to the Present by Fred C. Koch". Journal of American Studies. 12 (3): 430–433 – via JSTOR.
 10. Morais, Richard.C.; Wildhagen, Andreas (03.02.1992). "Home sweet Volga". Forbes. Lk 45.
 11. ""Lootuse saared" peavad pidurdama volgasakslaste ümberasumist Saksamaale". Õhtuleht. 28.07.1997.
 12. Mitrokhin, Nikolay (06.06.2017). "The 'Russian World' in Germany". Eurozine.
 13. Kuddo, Arvo; Laas, Kaljo (2011). "Rahvastiku ränne Eestis: Ränne Nõukogude okupatsiooni ajal". Eesti Entsüklopeedia. Vaadatud 15.02.2023.
 14. "Üldinfo: Tartu Saksa Kultuuri Instituudi arengulugu". DKI Tartu. Vaadatud 15.02.2023.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]