Viljandi Kutseõppekeskus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Viljandi Kutseõppekeskus (varem Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool) on 1920.a. asutatud kutsekeskkool Viljandi linna lähedal Viljandi vallas Vana-Võidu külas. Tänane õppeasutus moodustus Viljandi Kutsekeskkooli nr 9, Vana-Võidu Kõrgema Põllumajanduskooli ja Viljandi Õppekeskuse ühendamise teel 1999. aastal.

Vana-Võidu mõisa otsustas põllutöökooli rajada Viljandi Maakonnavalitsus 1920.aasta 17. augustil. Kooli esimene direktor August Usin võttis esimesed õpilased Vana-Võidu Alampõllutöö Kooli sama aasta septembris. Esimese tunni andis 18 õpilasele härra Eduard Kullasepp 13.jaanuaril 1921.a.

Kooli käekäik on olnud keeruline:

 • 17. august 1920 otsustas Viljandi Maakonnavalitsus asutada Vana-Võidu mõisas Vana-Võidu 2-aastase Alampõllutöökooli.
 • 13.jaanuar 1921 toimus 18 õpilasele esimene tund.
 • 2.juunil 1921 asus kooli hoonesse sõjavägi, õppetöö katkes.
 • 1.novembril 1923 vabastas sõjavägi mõisa ja õppetöö taastati.
 • 12.mail 1931 loodi õpilasühing „Vana-Võidu Põllutöökooli Kasvandike Kogu“.
 • 1.augustil 1932 võlgadesse sattunud kool suleti.
 • 1.jaanuaril 1933 avati Vana-Võidu 1-aastane kodumajanduskool, paraku õpilaste vähesuse tõttu õppetööd ei alustatud.
 • 30.mail 1936 võttis riigivanem Päts vastu otsuse nr. 480 „Vana-Võidu kodumajanduskooli asutamine“.
 • 1939.a. ehitati mõis ümber kooliks. Kahele tiivale lisati II korrus, paigaldati keskküte.
 • 25.jaanuaril 1941 algas mõisas taas õppetöö. Avati Vana-Võidu üheklassiline kodumajanduskool ja Vana-Võidu neljaklassiline kõrgem kodumajanduskool.
 • 1942. aasta detsembris läks mõis saksa sõjaväe kätte ja muudeti sõdurite puhkekoduks. Kool koliti Olustevere Põllumajanduskooli juurde.
 • 1944.a. veebruaris kolis kool tagasi Vana-Võitu.
 • 4.detsembril 1944 avati Vana-Võidu 3-aastase õppeajaga Kodumajanduse Tehnikum.
 • 1945. juunis sai koolst Tehniliste Kultuuride Tehnikum.
 • 31.mail 1947 reorganiseeriti kool Vana-Võidu Loomakasvatustehnikumiks.
 • 1.septembril 1964 sai kool uue nime - Juri Gagarini nimeline Näidissovhoostehnikum.
 • 1976.aastal oli taas suur remont, mõisahäärberile ehitati juurde õppeklasside ja söökla tiib.
 • 1.septembril 1991 sai koolist Vana-Võidu Tehnikum.
 • 11.septembril 1992 sai koolist Vana-Võidu Kõrgem Põllumajanduskool.
 • 5.märts 1999 moodustati kolme kooli ühendamisel Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. Põllumajanduserialad antakse naaberkoolidele, koolist saab tehnoloogiaõppe kool.
 • Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi rahalisel toel muudeti kool aastatel 2009 - 2017 uueks: lammutati 1976.a. härrastemaja juurdeehitused ja renoveeriti fassaad, Vana-Võidu mõisa karjakastellid ehitati kooli uueks peahooneks, lisati suur õppehallide hoone, renoveeriti õpilaskodu, rajati raskeveokite libedarada, uuendati kogu õppetehnoloogia.
 • 6. juunil 2014 kinnitas haridus- ja teadusminister kooli nimeks Viljandi Kutseõppekeskus, lühinimega VIKK.

Vana-Võidu koolide direktorid:[muuda | muuda lähteteksti]

 • August Usin 1921-1923
 • Karl Tõnnis 1923-1925
 • Albert Leesment 1925-1932
 • Marie Tärn 1941-1945
 • Heinrich Jaagusoo 1945-1950
 • Mihkel Talu 1950-1954
 • Uno Tombak 1954-1963
 • Heldur Koolmeister 1963-1981
 • Lembar Kivistik 1981-1994
 • Peep Tarre 1995-1997
 • Erik Mäe 1997-1999
 • Margus Ojaots 1999-2004
 • Tarmo Loodus 2004 –

Kooli asutamise aastapäeva VIKK 100 vilistlaste kokkutulek toimub Vana-Võidus 15. augustil 2020.a.

VIKKis saab õppida ehitus-, elektriku-, hoonete tehnosüsteemide tehniku-, arvuti-, kokandus-, teenindus-, auto-, keevitus-, pehmemööbli valmistaja- või restauraatori-, auto- või bussijuhi eralal. Ümberõpet korraldab täiendusõppeosakond. Õppida saavad igas vanuses ja haridusega, ka erivajadustega inimesed, sõltuvalt erialast ja koolikorraldusest päevases tasemeõppes või sessioonõppes, töökohapõhises- või õpipoisiõppes - VIKK pakub elukestvat õpet kõigile!

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]