Vikipeedia:Lõimumisteemaline artiklikonkurss

Allikas: Vikipeedia
Riigikantselei
Riigikantselei

Lõimumisteemaline artiklikonkurss toimus selleks, et täiendada lõimumisteemalisi artikleid eestikeelses Vikipeedias ja muuta seeläbi teemaga seotud teavet kõigile hõlpsamini kättesaadavaks.

Konkursi viisid läbi ning parimaid artiklikirjutajaid premeerivad Riigikantselei ja Wikimedia Eesti. Konkurss toimus 10. novembrist 2018 kuni 17. veebruarini 2019. Auhinnafond on 3000 eurot.

Lõimumisteemaline artiklikonkurss oli osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+.

Algselt oli lõppkuupäevaks 31. jaanuar. Kuna aga töö lõimumise teemadel oli just hea hoo sisse saanud ja mõnigi osaleja oli ilmutanud tahet artiklite kvaliteeti veelgi parandada, otsustasid korraldajad võistlust kahe nädala võrra pikendada, et jätta osalejatele aega oma töö rahulikuks viimistlemiseks.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Osalemiseks on vaja registreeruda Vikipeedia kasutajaks, leida sobiv teema või artikkel. Artiklite arv kasutaja kohta ei ole piiratud. Uutel kirjutajatel palume tutvuda üldise vikijuhendiga. Kindlasti on abiks ka heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Osalemiseks on vaja:

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Hindamiskomisjoni liikmed on Marianna Makarova (Riigikantselei), Tanel Pern (Vikipeedia) ja Andreas Ventsel Tartu Ülikoolist.

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad artiklikirjutajad, keda premeeritakse auhindadega. Hindamisel võetakse arvesse nii loodud artiklite kvaliteeti kui ka valitud teema keerukust ja olulisust.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Täiendamist ootavad artiklid

Eesti kodakondsus, kodakondsuseta isik, määratlemata kodakondsusega isikud Eestis, Eesti venelased, vene keel Eestis, Eesti rahvastik, Rahvusvähemuste päev, Kodanikupäev, Eesti vähemusrahvused

Loomist ootavad artiklid

Eesti kodakondsuspoliitika (sh kodakondsusseadus, kodakondsusest loobumine, sünnijärgne kodakondsus, topeltkodakondsus Eestis, mitmikkodakondsus Eestis), naturalisatsioon Eestis, Eesti lõimumispoliitika, Eesti keelepoliitika, keeled Eestis, muukeelne haridus Eestis, mitmekultuuriline kool, eesti keele õpe võõrkeelena, uussisserändajad Eestis, Eesti kohanemisprogramm, Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring, rahvuspoliitika Eestis, radikaliseerumine, deradikaliseerumine, vähemusrahvuste kultuuriautonoomia Eestis, rahvusvähemuste õigused Eestis, kodakondsuseksam Eestis, tagasipöördumine Eestisse, Eestist väljasaatmine, võõrkeelne meedia Eestis (sh venekeelne meedia Eestis ja ingliskeelne meedia Eestis), välismaalaste seadus, elamisluba Eestis, sisseränne Eestisse.

Konkursiga seotud sisulisi küsimusi saab esitada Eva Lepikule (eva@wikimedia.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus.